5 milions per minimitzar inundacions

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha convocat una nova línia d’ajuts destinada a l’adopció de mesures per a minimitzar el risc d’inundacions en zones urbanes de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Es preveu destinar 5 milions d’euros en aquesta nova línia de subvencions. El màxim subvencionable és de 800.000 euros per municipi i es contempla que els ajuts suposin entre el 70 i el 80% del total de l’actuació. Les inversions subvencionades s’han d’executar entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2021.

Les actuacions que s’acullin als ajuts hauran de consistir en l’estabilització, protecció i augment de la secció de la llera, executar obres de defensa, construir basses de laminació i reparar estructures existents, entre d’altres.

PUBLICITAT