7 milions per evitar foc al bosc
Parc Natural del Garraf.

La Diputació de Barcelona ha adjudicat aquest any 2020 un total de de 6.906.536 milions d’euros en el conjunt de municipis la demarcació per actuacions destinades a la prevenció d’incendis forestals. D’aquest import total, gestionat des de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, 2.784.725 d’euros corresponen a la reparació i manteniment de 2.450 km de camins i de punts d’abastament d’aigua, ambdós estratègics, de 284 municipis, i 949.600 euros per executar franges de protecció contra incendis forestals i tractament de la vegetació de les parcel·les públiques en urbanitzacions i nuclis de població.

Concretament, aquest any s’estan executant treballs en la neteja de vegetació i creació de franges de protecció contra incendis forestals en 54 urbanitzacions de 37 municipis, amb la previsió de realitzar durant el 2021 noves franges de protecció i tractament de parcel·les públiques en 55 urbanitzacions de 45 municipis de la demarcació per un import de 1.284.140 euros.

Així mateix, durant aquests mesos d’abril i maig s’han aprovat 1.563.055 d’euros en ajuts a 12 associacions de propietaris forestals, que permetran la realització de treballs en 1.428 hectàrees en àrees de gestió prioritària per a la prevenció de grans incendis forestals, i 224.256,17 euros destinats a la restauració de les zones afectades per l’incendi de 2019 als municipis de Capellades, la Torre de Claramunt i la Pobla de Claramunt.

També aquest mes de maig s’han aprovat 350.000 euros en ajuts a dues associacions de propietaris forestals i quatre ajuntaments de la demarcació de Barcelona, que permetran la realització de 311 hectàrees de treballs en àrees de gestió prioritària per a la prevenció de grans incendis forestals.

Actuacions a la Xarxa de Parcs Naturals

També, arran dels temporals i pluges excepcionals d’aquest any, s’ha endegat de manera extraordinària un pla d’inversions per arranjar un total de 600 km de camins al conjunt de la Xarxa de Parcs Naturals per un import global de 1.385.000 euros. Aquestes actuacions consisteixen en la reparació del ferm, enretirada d’esllavissades i reconstrucció de guals, murs de contenció i obres de fàbrica, i han tingut com a objectiu bàsic garantir l’accés amb seguretat als habitatges i refer la xarxa per a la prevenció d’incendis forestals en el conjunt d’espais naturals. D’aquest pla se’n han beneficiat 55 municipis de la província de Barcelona i l’execució de les obres ha anat a càrrec de 36 empreses del sector de la construcció i obra pública.

A banda d’aquestes actuacions, durant els mesos de març a maig de 2020 i coincidint amb el període de confinament per la COVID-19, l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals ha gestionat la tramitació de diferents contractes amb un total de 265.000 euros per l’adequació i millora dels diferents equipaments la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.