Abocament accidental d’aigües residuals al medi
Foto: twitter @OlladelRei

L’Ajuntament de Gavà ha explicat a través d’una nota de premsa que “està fent un seguiment exhaustiu de l’abocament que s’ha produït en zones humides catalogades” a causa del trencament ahir d’un col.lector del sistema de sanejament, situat entre el camí de la Pava i la Pineda. El seu trencament ha comportat un vessament importat d’aigües residuals.

El trencament ha provocat un gran bassal d’aigua bruta que provenia del col.lector interceptor de Castelldefels. Es tracta de la mateixa zona on l’Àrea Metropolitana de Barcelona va fer la substitució de dues canonades i el reforç d’una tercera, el novembre de 2019.

Per tal de netejar la zona, ahir a la tarda l’Àrea Metropolitana de Barcelona i Aigües de Barcelona van mobilitzar fins a 14 camions per aturar l’abocament i efectuar la reparació de la canonada. A les 15.30 es va aturar el bombament d’aigües residuals en direcció a la depuradora de Gavà-Viladecans. Tres camions amb bombes van treballar aspirant l’aigua vessada als camps de la zona.

Un cop el terreny va estar practicable es va instal.lar un well-point, un sistema per assecar del tot el terreny i tenir accés al col.lector per poder reparar-lo que ha començat a funcionar aquesta matinada.

Per minimitzar l’abocament d’aigües residuals al medi, 14 camions cisterna van treballar per fer un bypass i transportar aigua cap a l’estació depuradora. Les tasques de buidatge es van mantenir durant tota la nit, però per evitar molèsties de soroll als veïns i veïnes, només van treballar 6 camions fent torns. Els camions continuaran amb aquesta tasca fins que la reparació estigui acabada.

A hores d’ara ja s’ha localitzat el punt per on s’ha produït el trencament. Aquest es troba en el tub original de la canonada, situat just aigües amunt del tram substituït el novembre passat. En aquests moments s’està buidant la canonada d’aigua, un procés que requereix temps donada la gran quantitat d’aigua retinguda. És previst que al llarg del dia d’avui es pugui deixar reparat el tub.

Un cop feta la reparació, caldrà avaluar els seus efectes i les conseqüències que ha tingut en aquestes zones humides catalogades. L’Ajuntament de Gavà precisa que participarà en aquesta evolució i reclamarà “les mesures i actuacions necessàries per solucionar aquest problema de forma definitiva”.

Reclamació de l’Ajuntament

L’Ajuntament de Gavà també assegura que fa temps que està “exigint solucions urgents i a llarg termini per al sistema metropolità de sanejament que afecta al conjunt del municipi”. Tot i ser conscients que en aquest cas es tracta d’un accident, el govern municipal vol remarcar que “es tracta d’una zona en la qual ja s’han produït incidents anteriorment, i que se suma a d’altres problemes que presenta la xarxa d’aigües i sanejament”.

Una de les situacions més preocupants és el vessament d’aigües residuals que es produeix quan plou amb certa intensitat i afecta a les rieres. L’Ajuntament diu que ha reclamat reiteradament a l’Agència Catalana de l’Aigua que “planifiqui i executi les inversions necessàries i realitzi accions directes per solucionar aquesta problemàtica”. En aquest sentit, l’Ajuntament està “plantejant alternatives efectives que permetin afrontar el problema actual i al mateix temps preparar el sistema per als processos de transformació urbanística en curs a la ciutat, com ara la creació d’un nou dipòsit d’aigües residuals”.

L’Ajuntament de Gavà també està treballant amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona per tal que “es faci un Pla Director que abordi el conjunt de necessitats de la xarxa d’aigües i sanejament”.