parcs del passeig Maragall del Mil·lenni
Acaben les obres de millores en els parcs del passeig Maragall del Mil·lenni

Les obres al Parc del Passeig Maragall i del Parc del Mil·lenni van finalitzar fa unes setmanes. En tots dos emplaçaments, que tenen capacitat per a 80 infants cadascun de 2 a 12 anys, s’han instal·lat jocs inclusius per atendre a nens i nens amb necessitats diverses. Les actuacions han comptat amb un pressupost global de 411.093,56 €.

parcs del passeig Maragall del Mil·lenni

Els treballs d’adequació del Parc del passeig Maragall s’han centrat en dividir l’espai per trams. A la zona central s’ha creat una nova àrea de jocs infantils i s’ha millorat  l’accessibilitat. També s’han col·locat parterres vegetals de geometries corbes i dunes de cautxú de diferents alçades. Un paisatge dunar que ha tingut com a objectiu proporcionar un final més expressiu i un espai més integrador amb l’activitat que acull.

La zona de jocs del parc està definida per una sèrie d’elements on sobresurt clarament un gran anell central. Es tracta d’una gran peça metàl·lica de 10 metres de diàmetre i una alçada de 2,75 metres, envoltada per un paisatge dunar format per tres dunes de cautxú amb escocells i una duna vegetal. També hi ha un gran banc de formigó.

parcs del passeig Maragall del Mil·lenni

Un altre tram del parc on s’ha actuat ha estat la vorera del carrer Montflorit, que s’ha ampliat permetent la creació de dos nous accessos al passeig: una petita rampa d’entrada per l’extrem nord i una escala de sis graons per l’extrem sud. Amb aquesta nova connectivitat es trenca amb la forma en cul de sac que el passeig tenia i es millora la seva connexió general.

parcs del passeig Maragall del Mil·lenni

L’actuació al Parc del Mil·lenni, de la seva banda, ha comportat la renovació de la zona lúdica mitjançant la creació de plataformes circulars que uneixen els diferents àmbits i amplien l’espai de joc. Al mateix temps, s’ha dotat la zona de nous jocs més inclusius i interactius. La nova forma circular i en pendent permet agrupar i controlar les activitats infantils generant major convivència i oferint més seguretat.

parcs del passeig Maragall del Mil·lenni

El límit de les àrees circulars s’ha plantejat de forma fraccionada amb parts delimitades per bancs i altres en forma de talús. Uns talussos que permeten unificar les superfícies i crear continuïtat, generant un recorregut en pendent que facilita una relació més fàcil entre les plataformes. Al mateix temps, ha donat la possibilitat d’instal·lar grans elements i recorreguts de peces d’activitats i de joc.

parcs del passeig Maragall del Mil·lenni