residus
L’Àrea Metropolitana de Barcelona presenta el seu pla de gestió de residus pels propers 6 anys

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha presentat aquest matí el seu Acord metropolità per al residu zero. El pacte el signen l’AMB, el Govern de la Generalitat de Catalunya a través de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), i els 36 ajuntaments metropolitans.

El pla estableix que en el 2025 tota la població, els comerços i els negocis de l’AMB hauran implementat un sistema d’individualització de la recollida de residus que, entre d’altres característiques, permetrà identificar els usuaris i vincular el tipus i la quantitat de residus produïts a nivells individual. Això s’aconseguirà gràcies als tres sistemes que s’han d’implantar a tots els municipis de l’AMB: la recollida porta a porta, els contenidors intel·ligents, i les recollides comercials específiques.

Eloi Badia, vicepresident de Medi Ambient de l’AMB, ho té clar: “En els propers anys, la individualització de la recollida selectiva de residus arribarà per quedar-se, hi haurà un canvi radical en els hàbits i passarem d’un model que fins ara gestiona una resta a un model que ha de gestionar una recollida selectiva, el que tindrà molts beneficis per a tothom”.

El nou sistema pretén avançar cap a la tarifa justa, és a dir, que es pagarà més o menys en funció dels residus que es generin i de si se separen més o menys bé. Aquest pagament per generació afectarà a tothom, tant als ciutadans en l’àmbit domèstic, que representen el 60% del total de residus generats, com a l’àmbit comercial.

L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, ha celebrat aquest acord que “manifesta que, més enllà de complir les directrius europees que ens marquen uns objectius específics, hi ha una voluntat inequívoca dels 36 municipis de l’Àrea Metropolitana de que hem de fer les coses d’una manera diferent perquè ens hi juguem la continuïtat del planeta”.

Sánchez ha destacat que aquest nou pla “ens interpel·la a tots”, i ha valorat la importància d’explicar a la ciutadania que “el que pretenem és aconseguir un sistema que sigui més just, més transparent i més democràtic, i això la gent ho entén perquè molts ciutadans reciclen i no entenen perquè si ells reciclen han de pagar el mateix que el seu veí del costat que veuen cada dia que no recicla”.

L’Acord metropolità per al residu zero està inclòs dins del Programa metropolità de prevenció de residus i gestió de recursos i residus municipals 2017-2025 (PREMET25). El pla vol sortir de l’estancament entorn el 35% de la recollida selectiva metropolitana, un índex que va arribar al seu màxim històric el 2010 amb un 37,2% i que ha anat disminuint progressivament fins el nivell actual del 35,5% després d’un repunt l’any passat.