Activat protocol contaminació atmosfè

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha activat el protocol de contaminació atmosfèrica en fase d’avís preventiu degut a l’elevada presència de PM, un dels contaminants més nocius per a la salut de les persones.

Recomanacions

-Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.

-Utilitzar el transport públic.

-Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l’empresa, més a prop de casa…).

-Utilitzar el cotxe compartit.

-Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.).

-En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.

-Regular la climatització de les llars, baixant la temperatura del termòstat.

-Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils, com llenya o biomassa, evitant-ne purgues i arrencades. Garantir el bon funcionament dels filtres i captadors de cendres.

L’AMB recorda que ha treballat diverses mesures puntuals per reduir el trànsit privat i d’altres més estructurals, que s’enduriran a mesura que augmenti el risc de contaminació. Així, a partir de l’1 de desembre, si es declara un episodi de contaminació, no podran circular dins l’àmbit delimitat per les Rondes de Barcelona els turismes que no tinguin el distintiu ambiental de la DGT i les furgonetes anteriors a Euro.

En un futur, s’afegiran a aquestes restriccions les motos, els camions, els autocars, els autobusos i les furgonetes Euro 1, Euro 2 i Euro 3, que inicialment estaran exempts de la mesura. Aquestes restriccions de trànsit seran entre les 7 h i les 20 h els dies laborables, des de l’endemà de la declaració fins al dia de declaració de final d’episodi.