Activat un nou avís per contaminació ambiental
Així es veia la línea de contaminació visible a l'horitzó. Foto Xavi Cabo

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha activat un avís per contaminació atmosfèrica als 40 municipis de la conurbació de Barcelona, entre ells Gavà

La mesura es pren perquè la mitjana diària dels nivells de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) és superior als 50 μg/m³ i la situació d’estabilitat atmosfèrica persisteix  raó per la qual les condicions de dispersió no milloren.

Algunes recomanacions

  • Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.
  • Utilitzar el transport públic en la mesura del possible.
  • Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l’empresa, més a prop de casa…).
  • Utilitzar el cotxe compartit.
  • Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.).
  • En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.
  • Regular la climatització de les llars, baixant la temperatura del termòstat.
  • Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils, com llenya o biomassa, evitant-ne purgues i arrencades. Garantir el bon funcionament dels filtres i captadors de cendres.