Avís preventiu per contaminació atmosfèrica

Aquest dijous s’ha activat l’avís preventiu per contaminació atmosfèrica pels nivells moderats de partícules PM10 en l’ambient atmosfèric.

La fase d’avís preventiu es posa en marxa quan en dues estacions o més de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) a l’àrea metropolitana de Barcelona se supera el valor de 50 µg/m³ de PM10 de mitjana diaris i la previsió a 24 hores no indica una millora. En aquest cas, els nivells se superen en 2 estacions de la XVPCA de la Zona de Protecció Especial (ZPE) i es preveu que els propers dies altres estacions de la XVPCA de l’AMB superin els 50 µg/m³.

En l’àmbit de les obres, l’AMB duu a terme les mesures següents a les obres públiques que té contractades, i recomana als ajuntaments que facin el mateix:

 • Incrementar la freqüència d’aplicació de reg (amb aigua freàtica o reutilitzada, sempre que sigui possible) i neteja en l’àmbit de l’obra.
 • Minimitzar els desplaçaments dels vehicles i maquinària de les obres, així com el temps que estan en funcionament.
 • Assegurar que els vehicles i el material d’obra que puguin generar pols estiguin correctament tapats amb lones protectores.
 • Reduir el transport de matèries primeres o mercaderies.
 • Restringir les activitats pulverulentes de les obres: treballs de moviments de terres, enderrocs (incloses les operacions de descàrrega de material d’obra o equivalent), operacions de tall segons la fase d’obra, la dimensió i el nivell de risc d’aquesta obra i la proximitat a estacions de la XPVCA amb superació de nivells.
 • Evitar la producció i l’aplicació d’asfalt.

En l’àmbit de les indústries que tinguin focus emissors a l’atmosfera, l’AMB insta les seves empreses públiques i concessionàries a posar en marxa les mesures descrites als plans d’acció individuals per a la fase d’avís preventiu, i recomana als ajuntaments:

 • Requerir a les activitats ubicades al seu terme municipal a què posin en marxa les mesures descrites a la fase d’avís preventiu dels seus plans d’acció individuals.
 • En cas de no disposar-ne, aplicar les mesures definides per a la indústria al Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire PAMQA 2020: no realitzar processos com arrencades i posades a punt que no siguin imprescindibles i es puguin endarrerir. Els plans d’acció individuals de les indústries són plans de mesures extraordinàries per minimitzar els efectes de la contaminació de l’aire en situacions d’alta contaminació.

En l’àmbit de climatització, es recomana:

 • Regular la climatització de les llars: a l’estiu pujar la temperatura del termòstat de la llar i baixar-la a l’hivern. Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils, llenya, biomassa… i evitar-ne les purgues i les arrencades. Garantir el bon funcionament dels filtres i captadors de cendres d’aquestes calefaccions.

En l’àmbit de mobilitat es recomana:

 • Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.
 • Utilitzar el transport públic.
 • Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l’empresa, més a prop de casa…).
 • Utilitzar el cotxe compartit.
 • Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.).
 • En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.

Alertes gratuïtes al mòbil en cas d’alerta ambiental

A més, l’AMB ofereix al seu web un visor que permet consultar l’evolució dels darrers dies de contaminació atmosfèrica als seus municipis. Alhora, mitjançant la inscripció al web, es podrà accedir a un servei gratuït d’alertes per alta contaminació en l’àmbit metropolità.