actuacions a diversos carrers
Badia, atenent les explicacions del que es farà en els carrers del nucli urbà de Gavà que es milloraran

 

L’Ajuntament prepara actuacions a diversos carrers del nucli urbà i de Gavà Mar. L’objectiu és fer l’espai públic més accessible, sostenible i de qualitat, a l’hora que es recuperaran espais per als vianants i es fomenta una mobilitat més sostenible i més segura.

Les actuacions que s’estan enllestint són als carrers Fortià Casanovas, Santa Teresa i Tresols, pel que respecta al nucli urbà, i als carrers Ametlla i Vandellòs pel que respecta a Gavà Mar. L’ordenació d’aquests sectors comparteix l’objectiu de dissenyar un espai públic per a les persones, facilitant la mobilitat dels vianants i fent-los més accessibles i segurs. També hi ha una clara aposta per a la creació d’espais més verds i sostenibles, garantint el confort, incrementant l’arbrat urbà, fomentant l’estalvi de llum i aigua, i promovent els modes de transport sostenible, a més de fer-los resilients als efectes del canvi climàtic.

Les actuacions estan contemplades en la previsió d’inversions que es finançaran el pròxim mandat, amb l’estimació que les obres comencin a executar-se entre 2023 i 2024. No obstant això, i donant resposta a una demanda del veïnat, el projecte del carrer de Fortià Casanovas, entre la carretera de Santa Creu de Calafell i el carrer Artur Costa, s’avançarà amb una primera intervenció. Segons ha explicat l’alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, “aquesta primera acció permetrà valorar l’abast de la mesura, i acabar de definir el projecte de transformació definitiva del carrer, que es farà de manera consensuada amb el veïnat. L’actuació s’executarà durant el pròxim mandat amb una inversió d’uns 700.000 €”.

La intervenció inicial consistirà en l’ampliació de voreres amb un repintat, de manera que el carrer tindrà un únic carril de circulació més ajustat. Això permetrà recuperar espai per al passeig, reduir la velocitat i evitar l’aparcament en doble filera. També es millorarà puntualment la recollida d’aigües pluvials i es crearan petits punts d’estada. Alhora, s’ordenarà i ampliarà la zona de càrrega i descàrrega per cobrir la demanda d’aquest tipus d’estacionament per part dels establiments comercials. Els treballs començaran abans que acabi l’any i tindran una durada de 4 setmanes.

Pel que fa a la reforma dels carrers Santa Teresa i Tresols, les millores a l’espai públic s’estendran en el primer cas entre l’avinguda Diagonal i la plaça Magdalena Tries, i en el segon cas entre l’avinguda Diagonal i el carrer Les Colomeres.

Gemma Badia ha assegurat que “el projecte permetrà pacificar aquests carrers, que el vianant pugui passar còmodament per unes vies amb més arbrat i espais que fomentin la convivència al barri. A més abordarem altres intervencions com el soterrament de cables, i la millora del clavegueram”.

actuacions a diversos carrers
Encreuament del carrer Tresols amb la plaça Magdalena Trias

Per últim, i pel que fa a les actuacions als carrers Ametlla i Vandellòs, està previst millorar l’accessibilitat facilitant el pas lliure accessible a les seves voreres. En aquests dos vials es donarà prioritat al vianant, reduint l’espai per al vehicle privat. El carrer Ametlla serà de prioritat invertida i el carrer Vandellòs serà totalment per a vianants. Els carrers es transformaran amb una intervenció integral en zones de pas i d’estada que connectaran i facilitaran el passeig cap al front marítim.

Amb un pressupost d’1.400.000 euros, finançats per l’AMB a través del Pla de Sostenibilitat Ambiental, es preveu que les obres comencin a la tardor de 2023. Prèviament, l’Ajuntament convocarà el veïnat per explicar-los el projecte i compartir les solucions adoptades.