Les obres que Adif està executant a Sants del 4+4 comportaran importants afectacions els caps de setmana del 22-23 i 29-30 d’agost a Rodalies. En el moment d’aproximar-se la modificació es potenciarà la comunicació als clients.

El cap de setmana del 22-23 d’agost es tanca la circulació de trens pel túnel de Plaça de Catalunya. D’aquesta manera, es concentraran les circulacions pel túnel de Passeig de Gràcia:

  • R1, R4 i R12: Trens desviats per Passeig de Gràcia.
  • R3: Limitarà el seu recorregut a Sant Andreu Arenal – Puigcerdà
  • R2 sud: Iniciarà o finalitzarà a Barcelona Sants
  • R11: Inici i final de línia a Estació de França

Els canvis de recorregut dels trens de l’R2 sud i R11 permeten alliberar capacitat al túnel i minimitzar l’afectació de les línies directament afectades

El cap de setmana del 29-30 d’agost es tanca la circulació pel túnel de Passeig de Gràcia amb el que només queda operatiu el túnel de Plaça de Catalunya:

  • R2 nord: Trens desviats per Plaça de Catalunya
  • R2 sud: Inici i final de servei a Barcelona Sants
  • R11: Inici i final a Estació de França
  • R3: Limitarà el seu recorregut a Sant Andreu Arenal – Puigcerdà

El cap de setmana del 15-16 d’agost l’afectació al servei només serà de 6 hores, entre les 23.30 del 15 d’agost fins les 05.30 del dia 16 amb el que les modificacions seran mínimes.

Finalment a partir del 20 de juliol i fins el 30 d’agost es desvien pel túnel de Passeig de Gràcia els últims trens de les línies R1, R3 i R4 (cinc en total), i els dos primers de la línia R3 . Des del dia 20 els sis trens de l’R2 que s’encaminaven per Plaça de Catalunya recuperen el seu recorregut habitual

Durant aquestes afectacions els títols de Rodalies seran vàlids per realitzar el transbordament a les estacions de Metro.