qualitat

D’aquí a ben poc l’Agència Catalana de l’Aigua realitzarà un nou test de la qualitat de l’aigua a les nostres platges. La darrera anàlisi, que es va fer el 31 de juliol, va tornar a donar un resultat excel·lent, continuant així la tònica de tota la temporada de bany i d’anys anteriors. Els punts de control són a l’altura dels carrers Llançà, Blanes, Sitges i de l’Avinguda del Mar, tots amb el mateix resultat d’alta qualitat.

qualitat

La qualitat de l’aigua de bany correspon a la qualitat microbiològica d’aquesta i ens informa sobre les condicions sanitàries i de salubritat a les zones de bany. A les inspeccions es recullen mostres d’aigua de mar i en cadascuna d’elles s’analitzen els indicadors de contaminació fecal que estableix la Directiva Europea 2006/7/CE. La qualitat de l’aigua, doncs, està lligada a la correcta recollida, depuració i abocament al medi de les aigües residuals urbanes, i a Catalunya tots els municipis costaners estan sanejats i disposen de depuradores, en el nostre cas, l’EDAR de Gavà i Viladecans. A més, també es fa una valoració de la qualitat de l’aspecte visual de l’aigua, que en el cas de Gavà es bona, i una avaluació dels factors potencials de contaminació, com les pluges, el sanejament urbà o altres factors com l’aportació de rius i canals i les instal·lacions industrials i portuàries. En el cas de la nostra ciutat, hi ha una influència potencial del riu Llobregat i del Port de Barcelona.

L’Agència Catalana de l’Aigua és la responsable de les tasques de gestió, control i informació de la qualitat de l’aigua a les zones de bany. Aquest ens fa periòdicament (amb una freqüència mínima de quinze dies) inspeccions ambientals a les platges, recull mostres d’aigua que s’analitzen als laboratoris del Departament de Salut, i informa periòdicament els municipis costaners i a la ciutadania a través de l’aplicació web anomenada Platges Cat. En aquest espai es poden consultar les característiques físiques i ambientals de la platja de Gavà, l’estat actualitzat de l’aigua de bany (la seva temperatura, el temps previst o la presència de meduses), i les dades de control i anàlisi de l’aigua