pressupostos

El pressupost municipal de 2024 presenta una situació d’equilibri entre les despeses i els ingressos corrents, i això fa que la capacitat d’estalvi sigui positiva. S’ha procedit a una actualització d’impostos i taxes municipals que han servit per anivellar les pèrdues d’ingressos d’aquests darrers anys que han estat congelats. Els comptes de 2024, doncs, permeten continuar amb la reducció del deute municipal, que se situarà en 16.705.000 euros. La ràtio legal d’endeutament es redueix en 4 punts, passant d’un 29,90% l’any 2023 a un 25,96% l’any 2024, molt lluny del límit del 110% que estableix la Llei d’Hisendes Locals.

La distribució del pressupost és la següent:
• Manteniment de la Ciutat: 15.771.556 euros
• Promoció de la Ciutat, Ocupació i Foment econòmic: 4.831.511 euros
• Prevenció i seguretat ciutadana 6.301.359 euros
• Serveis a la Persona: 19.583.185 euros
• Serveis Generals: 14.050.862 euros
• Urbanisme: 3.091.326 euros
• Deute: 4.306.981 euros
TOTAL: 67.936.780 euros

pressupostos

Un pressupost per a les persones

El pressupost de 2024 incideix en el component social, destinant el 29% de la despesa a les polítiques adreçades als serveis a les persones.
•    L’àmbit d’Esports, Educació, Cultura, Igualtat i Relacions amb la Ciutadania ascendeix a prop de 4,5 milions d’euros, en experimentar un increment del 14,6%.
•    Prop d’1 milió d’euros es destinen a Educació, Joventut i Drets Humans.
•    En l’àmbit educatiu, destaquen els més de 300.000 euros per a beques i suport a projectes escolars. Cal afegir la dotació de prop d’1 milió d’euros per a les inversions de millora de les escoles públiques que cada estiu executa l’Ajuntament, la instal·lació de plaques fotovoltaiques i el manteniment ordinari.
•    Es manté el ferm compromís amb les polítiques feministes, amb un pressupost de prop de 270.000 euros. Una partida que permetrà l’elaboració del nou Pla d’Igualtat, i la implementació del nou Pla per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere.
•    El pressupost de Cultura, Patrimoni i gestió d’Equipaments puja a 1 milió d’euros. Una dotació per impulsar les accions previstes al Pla Estratègic d’Acció Cultural. Tindrà especial rellevància la rehabilitació i creació del nou Centre Cultural.
•    En l’àmbit esportiu, i amb l’objectiu d’assolir la màxima qualitat dels serveis oferts a la ciutadania, i que aquests arribin al màxim de persones usuàries, el pressupost s’incrementa en prop del 15%, amb un import d’1,2 milions d’euros. A banda de la millora contínua de les instal·lacions, la consolidació de suport a l’esport escolar, inclusió i femení, es destina una partida important a treballar en la construcció de nous equipaments, com el Centre de Mar, la ciutat esportiva de Can Torelló i les Massotes. També es contempla la finalització de la reforma de Can Torelló i la millora del poliesportiu Jacme March, intervencions que suposaran una inversió de més de 2,3 milions d’euros per millorar l’accessibilitat i l’eficiència energètica amb una clara aposta per les energies renovables.
•    El pressupost d’Acció Social i Salut Pública supera els 3 milions d’euros, amb un increment del 17%. Aquesta partida permet reforçar les polítiques i serveis d’atenció a la infància, amb la posada en marxa del servei d’intervenció socioeducativa, adreçat a nens i joves de 0 a 18 anys i a les seves famílies. També la cura de persones grans o en situació de dependència, que incrementa la dotació en un 23% per ampliar els serveis d’atenció a domicili.
•    L’atenció de persones amb discapacitat i la salut mental també s’evidencien com una prioritat, amb un increment del 15%, així com el suport a les persones més vulnerables econòmicament i socialment.
•    Quant a la salut pública, es mantindrà la col·laboració institucional i l’exigència per millorar l’atenció primària, que farà un salt qualitatiu amb el tercer CAP, les obres del qual començaran en 2024.

Barris de més qualitat, amb més equipaments i segurs

El pressupost incrementa la capacitat del conjunt de serveis i inversions destinades al funcionament, la convivència i la seguretat a l’espai públic, en definitiva a millorar la qualitat de vida dels barris. Així, al manteniment i millora de la ciutat es destina el 23% de la despesa, concretament 21,3 milions d’euros, en registrar-se un augment del 16%.
•    Per millorar la qualitat de l’espai públic, s’executaran les actuacions prioritzades per la ciutadania en el programa Junts Fem Barri, i tirarà endavant la reforma de l’avinguda Eramprunyà, juntament amb altres intervencions transformadores als carrers de Santa Teresa i Tresols, Fortià Casanovas i Vandellòs. També destaca la remodelació integral de les escales mecàniques de can Tintorer.
•    Pel que fa a equipaments, el 2024, i a banda de les intervencions en instal·lacions esportives i centres educatius, s’enllestirà l’ampliació del Cementiri municipal, així com l’habilitació d’un nou estacionament amb 105 places. També es treballarà en la nova Piscina Pública de ca n’Horta.
•    El pressupost de 2024 reforça els serveis de neteja viària i de recollida de residus, a càrrec de l’empresa municipal PRESEC, que compta amb un pressupost de 12,2 milions d’euros, amb un increment del 7,6%. Es consolida el Pla Intensiu de Neteja i el seu increment durant els mesos d’estiu. També els serveis de recollida de residus, amb la modificació del porta a porta a l’Illa de vianants, i l’ampliació de la recollida de residus comercials a l’av. Diagonal i del c. Sant Lluís, per als quals s’adquirirà un nou camió bicompartimentat.
•    La mobilitat sostenible afronta nous reptes, amb la creació de la zona verda i l’ampliació de la zona taronja a Gavà Mar, i la implementació de les Zones de Baixes Emissions. També s’augmentarà l’oferta de places d’aparcament, i es consolidarà la xarxa de vies ciclistes.
•    La seguretat ciutadana suposa el 9% del pressupost. S’inverteix en l’entrada en funcionament de les càmeres de seguretat, en l’ampliació i promoció de la plantilla de la Policia Municipal, i la renovació del parc Mòbil. També s’avançarà en la creació d’un nou espai per habilitar una base d’operacions a Gavà Mar. A més, coincidint amb el Centenari de la Policia Municipal es programaran diferents activitats commemoratives.

Projectes de transformació urbana i habitatge i de promoció econòmica

Els comptes municipals també s’orienten a projectes de futur per crear noves oportunitats sota el paraigua de l’Agenda Gavà 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Projectes que representen el 5% del pressupost i que passen per crear un entorn urbà equilibrat i resilient, garantint la regeneració de la ciutat construïda i un creixement ordenat, progressiu i respectuós amb el medi ambient.
•    Des de l’Àmbit de Planificació Territorial, una de les prioritats serà donar un impuls decidit a la creació d’habitatge assequible, sigui habitatge protegit o allotjaments dotacionals.
•    També es reforçaran els treballs destinats a la revitalització de l’entorn del Centre Cultural i de la Casa de les Famílies, i a la regeneració i transformació urbana, amb un impuls de l’Espai Roca, dels sectors Resíntex i Quintela, així com de les Parets i Massotes, en l’entorn del centre comercial Barnasud.
•    A més, també es garantirà un creixement progressiu de la ciutat, preservant els espais naturals, posant-los a l’abast de tothom i creant àrees d’activitat econòmica de nova generació. Es treballarà en el desenvolupament dels sectors dels Joncs, can Torelló i la Marinada.
•    Les polítiques de desenvolupament econòmic sostenible suposen el 6% de la despesa. El pressupost s’incrementa en un 11% respecte a 2023 amb una partida de 952.351 euros. En aquest àmbit, cal tenir en compte que moltes de les actuacions venen subvencionades per altres administracions supramunicipals.
•    Els eixos d’intervenció se centren a promoure la creació d’ocupació i l’emprenedoria; a donar suport al teixit empresarial, comercial i agrícola, i a continuar impulsant l’economia circular, la innovació i la projecció internacional de la ciutat. També es dota la Unió de Cooperadors d’un pressupost propi per consolidar i ampliar activitats de serveis que en el primer any de vida han comptat amb més de 12.000 participants.

Serveis generals

Els serveis generals representen el 21% de la despesa. Les relacionades amb el personal s’incrementen un 6% per garantir els increments salarials legalment previstos, i reforçar departaments que ofereixen un servei directe a la ciutadania.
Així mateix, les despeses en béns i serveis augmenten un 4%. També s’incrementen les subvencions a entitats i els ajuts a la ciutadania, i el finançament dels serveis que presten les empreses municipals, amb un increment del 5,6%.