Ajuts extraordinaris per afectats per la pandèmia
Ajuts extraordinaris per afectats per la pandèmia

Des d’aquest dilluns, 15 de febrer i fins el 25 de febrer, l’Oficina de Treball de la Generalitat, activa el registre per accedir a la línia d’ajuts per a persones amb ingressos baixos afectades per un ERTO o amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

La inscripció en aquest registre serà l’únic tràmit necessari per sol·licitar l’ajut. Per a més informació podeu trucal al telèfon gratuït 900 800 046 (de 8 a 14 hores de dilluns a divendres).

Presentació de sol·licituds

Des de les 9 del matí del 15 de febrer fins al 25 de febrer a les 3 de la tarda.

Requisits per accedir-hi

Els requisits que han de complir les treballadores i els treballadors per inscriure’s al registre són:

• Residir a Catalunya

• Estar afectat per un ERTO actiu a desembre de 2020 o ser beneficiari de la prestació extraordinària com a fix discontinu

Accés al registre

• La inscripció al registre restarà oberta del 15 al 25 de febrer
• L’ordre d’inscripció no determinarà la preferència en l’atorgament
• La inscripció al registre actuarà com a sol·licitud i, per tant, no caldrà fer cap més tràmit
• Per a inscriure’s al registre no es requereix signatura electrònica