Ajuts per rehabilitar habitatges
L'AMB ofereix ajuts per rehabilitar habitatges

El Consorci Metropolità de l’Habitatge ha posat en marxa una nova línia de subvencions per a actuacions d’adequació i millora d’habitatges individuals. Els veïns dels municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona poden optar a aquests ajuts que subvencionen un ampli ventall d’actuacions, com ara millores en l’accessibilitat, les instal·lacions de subministrament o l’aïllament.

Els ajuts estan destinats a propietaris i llogaters d’habitatges individuals. L’objectiu és millorar les condicions d’habitabilitat, el confort i la qualitat de vida de la ciutadania, tot fomentant la rehabilitació del parc privat d’habitatges.

Es poden acollir als ajuts els habitatges de titularitat privada construïts abans de l’any 1996, que han de constituir el domicili habitual dels seus propietaris o llogaters. En cas d’habitatges buits es podran acollir als ajuts sempre que s’incorporin a la Borsa d’habitatge de lloguer locals per un període no inferior a 5 anys.

Són objecte de rebre aquest ajut, per exemple, les obres que es realitzin per adaptar a la normativa vigent les instal·lacions interiors de l’habitatge, com poden ser la xarxa d’aigua, elèctrica, de gas o de sanejament, així com la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Les sol·licituds es poden presentar fins al 31 d’octubre de 2019, per bé que l’admissió es pot tancar abans en cas que s’esgoti la dotació pressupostària. L’AMB té previst destinar-hi una partida d’1.300.505 euros.