AMB estudia un servei metropolità de moto elèctrica compartida
AMB estudia un servei metropolità de moto elèctrica compartida

L’AMB crearà la Taula metropolitana de la moto elèctrica compartida per tal d’analitzar la viabilitat del servei. En funció del debat i les conclusions que se n’extreguin al llarg d’aquest any 2022 es podria plantejar, d’acord amb els integrants i el sector, una proposta de servei metropolità de motos compartides per regular les llicències d’empreses privades a la metròpolis de Barcelona.

L’objectiu principal és aconseguir una gestió òptima del servei de mobilitat compartida en l’àmbit metropolità, garantint l’ordre i el control en la utilització del domini públic de la metròpolis de manera equilibrada i sostenible.

Actualment, 10 operadors amb llicències de l’Ajuntament de Barcelona operen en aquesta ciutat i la meitat donen servei a altres municipis de la metròpolis. En total, hi ha 6.040 llicències en ús.

Calendari de la Taula metropolitana

La Taula metropolitana de la moto elèctrica compartida es constituirà entre els mesos de març i abril del 2022, a través d’un Consell de Mobilitat extraordinari i s’aprovarà també via Consell Metropolità. Podran sumar-s’hi les empreses de motosharing, les associacions del sector de la mobilitat compartida, les administracions públiques (ajuntaments, MITMA…) i els experts del sector, entre d’altres.

En les diferents sessions de treball que es duran a terme al llarg del 2022 s’abordaran els principals temes sobre el disseny, la implantació i la gestió de serveis de motosharing: instruments per regular l’ús de l’espai públic, limitacions en operadors o llicències, temporalitat, àrees d’operació, zones restringides, exigències als operadors i als usuaris, règim sancionador, sistema de seguiment i plataformes de serveis, entre d’altres.

L’AMB preveu celebrar una jornada introductòria amb experiències europees en la regulació dels serveis de mobilitat compartida. Entre d’altres ciutats i metròpolis, París serà una de les convidades.

Entre les activitats previstes d’aquesta Taula s’inclou un període de participació ciutadana sobre el possible servei metropolità de moto elèctrica compartida. Previsiblement, aquest durarà uns quatre mesos, s’habilitarà un espai web específic i es recolliran les aportacions per incloure-les en el document de conclusions finals.