AMB gestionarà directament la planta
L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha assumit la gestió directa de la planta de tractament de residus voluminosos de Gavà-Viladecans

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha assumit la gestió directa de la planta de tractament de residus voluminosos de Gavà-Viladecans. Ha incorporat en la seva plantilla interna els treballadors encarregats del tractament de residus de gran volum (mobles, fusta i aparells elèctrics i electrònics), que fins ara estava adjudicat a una empresa subcontractada.

L’objectiu d’aquesta mesura, segons informen fonts de l’organisme metropolità, és optimitzar encara més la qualitat del servei, ja que la tria de residus voluminosos és una activitat molt específica i no existeixen empreses especialitzades dedicades al sector. A la vegada, es volen evitar les subcontractacions i alhora mantenir els alts estàndards de qualitat, sostenibilitat i seguretat que, tant l’AMB com SEMESA ─l’empresa metropolitana 100% pública que s’encarrega de la gestió de la planta─ garanteixen en aquest servei tot creant una plantilla especialitzada en aquesta tasca.

Aquest procés ha comportat la incorporació de 23 empleats que treballaven a l’empresa externa, que des d’aquest moment passen a formar part del personal de la instal·lació. A més, aquesta decisió implica la creació de nous llocs de treball, ja que s’ha ampliat l’equip professional amb 10 noves contractacions i s’ha optimitzat el sistema de torns del personal.

Aquesta planta de recuperació de fusta i voluminosos va tractar, durant el 2018, 62.877 tones de residus procedents de deixalleries o de serveis municipals de recollida, cosa que suposa la totalitat dels residus voluminosos recollits al territori metropolità.

La planta de tractament de residus voluminosos de Gavà-Viladecans forma part del Centre de Tractament de Residus Municipals (CTRM) i va ser la primera d’aquest tipus que es va posar en funcionament a Catalunya. En una gran remodelació l’any 2015 es va augmentar la capacitat de processament de la instal·lació i es va automatitzar pràcticament tot el procés, alhora que es van minimitzar les possibles emissions de pols resultant de la trituració de fusta, així com la contaminació acústica.

L’altra gran activitat del CTRM consisteix en la tria de la fracció d’envasos lleugers, usualment dipositats al contenidor groc. Pel que fa a aquesta fracció, la instal·lació en gestiona 24.000 tones cada any, un 55% del total recollit a l’àrea metropolitana de Barcelona; la resta d’envasos recollits es gestionen a la planta de triatge d’envasos de Montcada.