L’Ajuntament de Gavà ha establert un ampli dispositiu de mesures de seguretat per a la jornada del 14 de febrer, data de les eleccions al Parlament de Catalunya. L’objectiu és “oferir la màxima seguretat sanitària a totes les persones que vulguin exercir el seu dret a vot, i també a les que formen part de les meses i al personal col·laborador

L’operatiu que organitza habitualment el Consistori amb motiu de les convocatòries electorals, s’ha reforçat per a aquesta cita a les urnes, atenent la situació derivada de la pandèmia de Covid-19.

En aquest sentit, s’han aplicat i ampliat les directrius establertes en el “Protocol específic per a l’adequació dels col·legis electorals i per al procediment de vot en la mesa electoral i escrutini”, elaborat per la Generalitat de Catalunya.

Neteja i desinfecció dels col·legis electorals

L’Ajuntament posa en marxa un dispositiu especial per garantir la neteja i desinfecció dels espais electorals abans i després del 14F, que inclou les accions següents:

 • Desinfecció prèvia dels col·legis electorals, que començarà dijous, a càrrec d’una empresa especialitzada. La desinfecció serà amb polvorització electrostàtica.
  • Els equipaments que són seu electoral quedaran tancats a partir de dijous dia 11, exceptuant els col·legis que divendres celebren Carnestoltes.
 • PRESEC farà una neteja a fons prèvia a l’obertura dels col·legis, i durant la jornada electoral cada dues hores (meses, cabines, lavabos i altres espais comuns)
 • Neteja i desinfecció de les instal·lacions després de la jornada electoral. Aquesta actuació es farà dilluns dia 15 per deixar tots els equipaments preparats per a la seva activitat habitual.
  • Els equipaments esportius reobriran dilluns al migdia, mentre que els centres educatius reobriran dimarts, tal com preveu el calendari escolar, que designa el dilluns 15 de febrer com a dia de lliure disposició.
 • Els espais de votació de cada col·legi –meses, taules de paperetes, cabines– estaran dissenyats per evitar les aglomeracions i reduir el temps d’estada a l’interior. S’establiran espais i itineraris degudament senyalitzats.
 • Es dotarà els locals de dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada dels col·legis, a les taules de paperetes, a les meses de votació i al costat de les cabines. I hi haurà guants a disposició d’aquells ciutadans i ciutadanes que acreditin al·lèrgia al gel.

Màximes garanties sanitàries durant la jornada

L’Ajuntament ha contractat personal específic per a tasques de control i seguretat, que estaran presents a totes les seus electorals:

 • 30 auxiliars de seguretat es distribuiran pels diferents col·legis. Vetllaran pel control d’accessos als col·legis i pel compliment de les mesures de seguretat establertes.
 • Controlaran que els votants es posin gel i portin mascareta. I que tothom segueixi els itineraris senyalitzats per evitar encreuaments.
 • L’interior del local tindrà aforament limitat i es faran cues individuals per a cada mesa, controlant la distància de 1’5 metres. En els locals electorals s’assegurarà la ventilació, amb portes i finestres totalment obertes.
 • A l’exterior de tots els col·legis s’establiran els espais d’espera, unes cues que estaran controlades per auxiliars. A les cues es preservarà la distància de 1’5 metres entre persones, i en cas de dues cues, 1’5 m entre cues.
 • Aquest personal també farà tasques de reforç allà on calgui i informaran la ciutadania que tingui dubtes del col·legi on ha de dipositar la papereta.
  • La informació també serà visible a les portes de les antigues seus electorals, per redirigir aquelles persones que no s’hagin assabentat dels canvis.
 • Cada col·legi electoral comptarà amb un referent COVID, que serà la persona representant de l’administració.
 • Així mateix, l’Ajuntament ha designat un responsable COVID que coordinarà la seguretat sanitària de tots els centres.
 • L’operatiu inclou el desplegament de les forces i cossos de seguretat.

Membres de les meses i personal col·laborador

Juntament amb la Generalitat, s’han establert mesures de protecció per als membres de les meses i personal col·laborador. Concretament:

 • EPI’s: Mascareta FFP2, pantalla facial, guants, ulleres i granota. Els membres de mesa s’han de posar el material d’alta protecció per a la franja de 19 a 20h., reservada per a persones en quarantena, i se’l trauran un cop finalitzada la votació i abans de començar l’escrutini (prèvia desinfecció).
 • Virucida i mocadors a les meses per rentat de safates . Papereres amb pedal per dipositar EPIs.
 • En el moment de l’escrutini es posaran FFP2, pantalla i guants.
 • Membres de mesa: Separació d’1,5 m entre ells i distància de 2 metres entre meses (amb elements separatius entre meses). Presa de temperatura abans de constituir meses (inferior a 37,5 ºC). Safata per a dipositar els DNI. Rentat de mans abans i després d’escrutini i abans de ficar els documents als sobres i després del seu lliurament.

A més, tot i no ser obligatori, l’Ajuntament amplia les mesures de protecció al personal col·laborador de l’administració:

 • L’Ajuntament els oferirà la possibilitat de fer-se un test d’antígens la vigília del 14F.
  • Així es vol incrementar la protecció, ja que la Generalitat només ofereix aquesta prova, que té caràcter voluntari, als membres de les meses i suplents.
 • L’Ajuntament distribuirà als representants de l’administració els mateixos equips de protecció que tenen els membres de la mesa, inclosa la granota d’alta protecció.
 • Abans de treure’s l’equip per iniciar el recompte, el personal serà desinfectat per la mateixa empresa especialitzada.

Franges horàries

El protocol de la Generalitat fixa unes franges horàries en les quals es recomana votar segons la situació sanitària individual:

 • 9 h a 12 h: els col·lectius de risc.
 • 12 h a 19 h: els votants no pertanyents ni als col·lectius de risc ni en quarantena.
 • 19 h a 20 h: els col·lectius de persones en quarantena –contagiats, contactes estrets i sospitosos.

Transport adaptat

 • L’Ajuntament posa a disposició de les persones amb problemes de mobilitat un servei de transport adaptat gratuït a partir de les 9 i fins a les 14 h (dues hores més tard de l’horari de votació recomanat per a l’electorat de risc).
  • Aquest servei ja es pot sol·licitar al telèfon gratuït 900 66 33 88. Si bé també podrà ser requerit durant el matí de diumenge, es recomana reservar l’hora tan aviat com sigui possible per organitzar el servei amb més fluïdesa.

Reorganització dels col·legis electoral

Per exercir el dret al vot presencial, a Gavà, seguint criteris d’aforament, amplitud d’espais, accessos i ventilació, s’han reorganitzat els col·legis electorals, assegurant la proximitat per a tots als votants i aplicant les mesures de seguretat necessàries.

Així, el 14F hi haurà un total de 9 col·legis electorals. Alguns d’ells s’estrenen en aquestes eleccions com a espai de votació com és el cas del pavelló Jacme March, la pista del pavelló de can Tintorer, l’Institut Escola Gavà Mar, el Nou Espai Sant Jordi i el Casal Municipal de la Gent Gran de Can Tintorer.