sorra
Aportació de sorra a la platja de Gavà per mitigar els danys dels temporals

La Demarcació de Costes a Catalunya del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient està executant una actuació de regeneració i conservació de platges a Gavà. L’actuació permetrà minimitzar els impactes causats pels temporals de febrer i març sobre el litoral gavanenc.

Els treballs consisteixen en una recuperació d’un perfil més natural de la zona de platja afectada pels temporals. Es tracta d’un tram d’1 quilòmetre situat entre els carrers de Palamós i de Pals on s’abocaran uns 8.000 metres cúbics de sorra. Aquesta aportació prové de la superfície de platges molt més amples situades al sud del municipi (entre el carrer d’Alcanar i la riera dels Canyars), concretament d’un tram de 700 metres.

Per fer el trasllat de la sorra en el tram d’1,2 quilòmetres que separen les zones d’extracció i d’aportació es fan servir vehicles pesats. Per facilitar el seu pas sense posar en risc la seguretat dels banyistes s’han establert diferents mesures, com ara el tancament de l’ample de platja de les àrees afectades amb tanques des de les dunes fins a l’aigua, o la instal·lació de cartells que indiquen la prohibició de pas en els accessos. Aquestes àrees restringides s’aniran reduint així com avancin els treballs.

Per altra banda, la zona de pas dels vehicles, de 8 metres d’ample, està delimitada amb una xarxa de color taronja. Aquest pas està separat de l’aigua per tal que els banyistes hi puguin accedir en aquells espais on no s’executen treballs. També s’hi han deixat entre les tanques tres accessos degudament senyalitzats.

Així mateix, es permet l’accés a les guinguetes ubicades a les zones d’extracció i aportació si bé no es pot arribar fins a l’aigua.

Els treballs es realitzen de dilluns a divendres de 6:00h. a 21:00h. i es preveu que es perllonguin fins al 15 de juny. La intervenció permetrà que aquest tram de la platja afectat pels últims temporals es recuperi. No obstant això, l’alcaldessa Raquel Sánchez insisteix que aquest tipus de mesures no solucionen a llarg termini el problema de la regressió, i a més, no són sostenibles ni econòmicament ni mediambientalment.

L’estiu passat, el tram de platja més proper a Viladecans, entre els carres de Pals i de Llançà, va rebre una aportació de sorra de 45.000 metres cúbics de sorra procedent del fons marí de davant de Port Ginesta. En aquella ocasió, la sorra va ser transportada amb una draga i abocada mitjançant bombes i una canonada flotant i, posteriorment, es va repartir amb maquinària. Els treballs, que es van fer en horari ininterromput, van obligar a tancar l’accés a l’àrea de platja afectada durant una setmana.