Junts per Gavà
Isidre Casas, portaveu de Junts per Gavà (Imatge d'arxiu)

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat una declaració política presentada per Junts per Gavà contra “les ocupacions il·legals delinqüencials d’habitatges”, en entendre que “es tracta d’un greu problema que altera la convivència i la pau social en molts barris”. La moció reclama que “es doti d’eines als alcaldes, alcaldesses i a les comunitats de propietaris per acabar amb l’ocupació d’immobles, ja siguin pisos, finques, nau o parcel·les en urbanitzacions” i que es faculti “als ajuntaments i a les comunitats de propietaris afectades perquè puguin instar judicialment les desocupacions en aquells casos que generin alteració greu de la convivència i creïn alarma social”.

També s’Insta al govern de la Generalitat a “modificar la Llei de l’Habitatge de Catalunya” i afegir “una nova tipologia de conducta com a exemple d’incompliment de la seva funció social” i al govern de l’Estat a “la modificació de la Llei d’Enjudiciament Criminal amb la introducció d’una mesura de desallotjament en el termini màxim de 48 hores”

Posicionament dels grups

El regidor no adscrit, Miguel Ángel Ibáñez, considera que “cal defensar el dret a l’habitatge digne i a la propietat privada”.

Des del Partit Popular, Mónica Parés, diu que “s’ha de lluitar contra aquest problema, molt estès a Catalunya” i creu que “cal fer canvis en la llei per desallotjar en 24 hores i incrementar les penes”

El portaveu de Podemos, Miguel Herrera, diu que “no es pot criminalitzar les ocupacions, perquè la majoria es fan per necessitat, i els pisos buits solen ser de bancs i grups inversors” i “cedir la responsabilitat de desallotjar a les comunitats de propietaris és trist, il·legal i frega els límits democràtics”.

Des de Ciutadans, el seu portaveu, Francisco Gavilán, assegura que “no es pot blanquejar l’ocupació” i “cal donar eines als municipis perquè la puguin combatre”. Així mateix, creu que “cal invertir en habitatge social davant al situació d’emergència habitacional”.

Des d’ERC, la regidora Marta Jiménez, diu que “si bé és cert que cal defensar la propietat privada” també “cal cercar solucions perquè es pugui exercir el dret a l’habitatge, un problema complex que no es pot resoldre només amb mesures polítiques i jurídiques, calen accions socials”.

Des del PSC, el seu portaveu, Jordi Tort, assegura que “davant les ocupacions delinqüencials s’han de donar eines als ajuntaments per afrontar el problema de manera ràpida i eficaç” i, a la vegada, “cercar mecanismes per ajudar a les persones que no tenen llar perquè no els calgui ocupar”.