Aprovat el pla urbanístic de Llevant Mar
Aquest serà l'aspecte del pla un cop executat

El Ple municipal de l’Ajuntament ha aprovat la modificació del Pla Parcial de delimitació del sector de Llevant Mar, amb un superfície de més de 117.000 metres quadrats, delimitada pel carrer de l’Escala a l’est, l’autovia C-31 al nord, la platja al sud, i el carrer de Begur a l’oest.

Des del consistori, l’alcaldessa Raquel Sánchez defensa que “el pla, que data en els seus inicis dels anys 90, en tot aquest temps ha pogut ser millorat per donar resposta a les necessitats del barri i a l’interès general de Gavà, creant habitatge, equipaments i preservant el valor paisatgístic i natural del sector per posar-lo a l’abast de la ciutadania. Tot plegat, en consonància amb el model de ciutat que defensem, caracteritzat per un desenvolupament progressiu, equilibrat i sostenible”.

Des del PP, la seva portaveu Mónica Parés recorda que ells sempre han donat “suport al projecte” perquè defensen que “el creixement urbanístic no es incompatible amb el respecte al medi ambient” i que “amb les modificacions incorporades es dóna resposta a les necessitats actuals”. També creu que “en ser un projecte de llarga execució en el temps, cal que sigui viu perquè es vagi adaptant a la nova realitat”.

Des de Junts per Gavà, el seu portaveu Isidre Casas considera que “aquest pla, en contra del que caldria, no fa prevaldre ni els interessos generals de Gavà ni tampoc els medi ambientals” i creu que “davant els problemes que pateix la zona, el seu creixement és qüestionable”

Des de Podemos, la seva regidora Estela Ortega assegura que “el projecte acabarà amb el corredor entre la platja i el Parc Agrari i suposarà la tala de 800 pins”. Tampoc comparteixen “la intervenció prevista en el sistema dunar perquè el desnaturalitza” i estan en contra del creixement residencial perquè “comportarà destrucció de l’entorn natural i més contaminació”

Des de Ciutadans, el seu portaveu Miguel Ángel Ibáñez no comparteix “com s’ha negociat amb els propietaris dels apartaments Ibiza perquè marxin, el disseny d’un passeig marítim en forma de zig-zag i les actuacions en el sistema dunar” ja que ells aposten per “preservar la màxim la vegetació i pinedes actuals”

Des d’ERC, el seu portaveu Albert Massana també s’oposa al Pla raó per kla qual el grup va presentar una prec reclamant, entre d’altres coses “la reordenació del mateix per tal que contempli els impactes del canvi climàtic, sobretot en allò referent a la pujada del nivell del mar, vetllar per la preservació de les pinedes i els sistemes dunars i comprovar els compliments dels nivells acústics mesurant els sorolls provocats pel trànsit a l’autovia i pel funcionament de l’aeroport”

Aspecte actual del sector de Llevant Mar.

Aspectes destacats del planejament

 • Elimina les edificacions existents (apartaments Ibiza) a la franja de 100 metres des del domini públic marítim per donar compliment efectiu a la Llei de Costes
 • Actua sobre el sistema dunar existent
 • Es preserva el 70% de la superfície de pineda.
 • Determina la cessió a l’Ajuntament d’uns 18.000 m2 de sòl per a equipaments públics.
 • S’arranjarà un tram costaner
 • Prop de 33.000 metres quadrats es destinaran a la construcció de 225 habitatges privats i a usos residencials-hotelers. Seran edificacions aïllades, alineades a l’avinguda Europa i amb obertura al front marítim. Per a l’edificació d’ús hoteler residencial, es reserva una superfície de prop de 17.000 metres quadrats. S’aixecarà a l’espai que actualment ocupa el carrer de Pals, que s’elimina totalment

Mobilitat

 • Els vials de l’av. Europa, i els carrers Begur i Tellinaires tindran calçades pavimentades reservades per a vehicles.
 • Quant al carrer de l’Escala, serà de prioritat de vianants, i també s’evitarà la pavimentació de nous sols. El disseny dels carrers de Llevant Mar es farà en coherència amb els criteris del Pla Director de l’Espai Públic a Gavà Mar, que s’està aplicant en les accions dutes a terme fins ara en aquest barri.
 • El nou tram del passeig Marítim promourà els modes actius de desplaçament, amb itineraris per anar a peu o en bicicleta, i eliminant la circulació de vehicles, excepte que siguin de serveis.
 • També es fomentarà l’ús del transport públic. El projecte d’urbanització contempla la creació d’itineraris adaptats i il·luminats a través del sistema de parcs de jardins que enllacin amb les parades d’autobús de l’avinguda Europa.
 • Els promotors privats es faran càrrec de garantir l’accessibilitat i les condicions mínimes de dotació i confort a les parades de bus. També assumiran la despesa de la prolongació de la línia urbana GA1 per l’avinguda Europa.