Audiència Pública de pressupostos 2018

Aquest dimarts la sala de Plens de l’Ajuntament de Gavà acollirà l’Audiència Pública de pressupostos. Durant la sessió, que donarà inici a les 18 hores, s’explicaran els comptes pel proper any 2019 i es debatran entre els assistents. Més informació: http://www.gavaciutat.cat/374

Informació general

L’audiència pública és un nou espai de participació reservat a la presentació pública per part de l’Ajuntament de Gavà, i posterior debat entre aquest i la ciutadania, de qüestions especialment rellevants per a la ciutat.

Aquest acte públic obert combina informació i participació: primer, els responsables municipals exposen el tema de debat i després els assistents poden formular en veu alta les seves preguntes, suggeriments o propostes. És doncs un mecanisme perquè les entitats i els ciutadans i ciutadanes participin en la gestió municipal.