Aquesta tardor es registraran al menys 2,4 milions de trajectes diaris a l’àrea metropolitana
Aquesta tardor es registraran al menys 2,4 milions de trajectes diaris a l’àrea metropolitana

Avanza ha anunciat que està treballant per renovar la flota dels utobusos urbans i metropolitans que presten el servei entre Barcelona i els municipis de la comarca del Baix Llobregat com Castelldefels, Gavà i Viladecans amb la finalitat de “corregir la deficient situació en la que en l’actualitat s’està prestant el servei, modernitzant-lo i millorant-lo”.

L’empresa precisa que incorporarà, de manera progressiva, nous autobusos elèctrics, híbrids i híbrids endollables de titularitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que vindran a substituir els autobusos provisionals i els més antics de la flota que van ser subrogats de l’anterior empresa operadora i que pel seu deficient estat de manteniment, entre altres qüestions, estaven generant queixes dels usuaris del traspàs del servei el desembre del 2021.

En un comunicat, i en reposta a la demana d’usuaris, dels propis alcaldes dels municipis afectats i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) de modernitzar i transformar tota la flota d’autobusos, la concessionària ha anunciat que gestionarà “amb urgència” la incorporació dels nous vehicles i posarà en servei entre els pròxims mesos de desembre i gener un total de 136 autobusos de tecnologia avançada i neta (elèctrics, híbrids i híbrids endollables), tots ells finançats íntegrament per l’AMB, com preveu el contracte amb l’administració metropolitana.

Avanza assegura que la majoria dels problemes que s’estan produint en el servei (retards, falta de disponibilitat de flota, avaries, etc.) “són generats pel mal estat, dèficit de manteniment i excés d’antiguitat de la flota subrogada de l’anterior operador del servei”.

Davant d’aquesta situació, a més de la incorporació de nova flota, i de forma acordada amb l’AMB, incorporarà a més una sèrie de mesures de caràcter extraordinari “per a revertir aquesta situació i millorar el servei”. Entre aquestes mesures figuren la posada en servei, a mitjans del mes de juliol, de 13 nous vehicles (5 autobusos Iveco i 8 nous autobusos Híbrids de Solaris cedits per AMB); el reforç extraordinari amb personal d’altres xarxes d’Avanza; la posada en marxa del projecte de reorganització integral del sistema de treball en taller, la intensificació de campanyes especials de reparació i renovació d’equips d’aire condicionat i actuacions de suport extraordinari amb serveis postvenda dels fabricants.

L’empresa, davant aquesta situació “de caràcter excepcional”, ha tornat a demanar disculpes als seus usuaris per les afectacions en el servei tot indicant que s’estan posant tots els mitjans humans i materials necessaris per a revertir la situació.