turisme
Menys turistes al Baix Llobregat en el primer trimestre de 2020

La comarca del Baix Llobregat va acollir 174.368 turistes en el primer trimestre de 2020. Això representa una taxa d’ocupació hotelera del 41,6%, una mica per sota del que s’havia previst, que era del 49,7%. Les dades, que ha publicat l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat depenent del Consell Comarcal, comprenen els tres primers mesos de l’any, i per tant ja analitzen els primers dies d’estat d’alarma que es va declarar el 14 de març.

Per mesos, i en relació a l’ocupació hotelera de l’any 2019 en els mateixos mesos, la davallada es veu més clarament. El gener de 2020 hi va haver un 49,2% de places hoteleres ocupades, mentre que el gener de 2019 hi va haver un 51,2%. El febrer, coincidint amb la cancel·lació del Mobile World Congress, el percentatge d’ocupació hotelera va caure 10 punts respecte al de 2019: 47,7% aquest any, 57,8% fa un any. I març, coincidint amb l’inici de l’estat d’alarma, la caiguda ja és brutal: el 2019 el percentatge es va situar en el 53,6%, i en 2020 va arribar només al 23,5%.

Les pernoctacions per motius de negocis van ser les més habituals, un 48,1% del total, seguides de les indeterminades (23,4%) i de les vacances (21,1%). El principal mercat de la comarca va ser l’espanyol, un 57,4% del total. D’aquest, els turistes més nombrosos van ser els catalans, un 30,6%, seguits dels madrilenys (6,9%) i els andalusos (5,1%).

Totes les dades es poden consultar en aquest informe.