La ciutadania de Gavà cada darrer dimarts de mes, es concentra a la plaça Major per dir “no” a la violencia de gènere
La ciutadania de Gavà cada darrer dimarts de mes, es concentra a la plaça Major per dir “no” a la violencia de gènere

464 dones víctimes de violència masclista. 22 homes condemnats, 1 d’absolt en el segon trimestre de 2020 són les dades principals de l’informe que ha publicat l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat.

El nombre de denúncies de violència masclista (464)  creixen respecte el trimestre anterior (+19) però disminueix significativament respecte el mateix trimestre de l’any anterior (-102). 21 de cada 100 dones víctimes de violència masclista dispensen la seva obligació de declarar en el procés judicial.  El 84,5% de les denúncies van ser rebudes per atestat policial amb denúncia de la víctima de violència masclista, 8% amb intervenció directa policial i 5% informe de lesions.

En el segon trimestre de 2020 creixen les ordres de protecció iniciades al Baix Llobregat.  Així, en el segon trimestre de 2020 les ordres de protecció iniciades són 89 (+11,3% respecte el trimestre anterior i un -2,2% menys que en el segon trimestre de 2019). Creix el pes de les ordres de protecció adoptades que ha passat de suposar el 49,5% en el primer trimestre del 2019 a ser el 57% del total de les ordres de protecció iniciades a la comarca.

Els assumptes civils i penals d’ingrés directe als partits judicials al Baix Llobregat disminueixen. La majoria dels agressors (52%) als que s’ha aplicat  una ordre de protecció mantenien una relació afectiva amb la seva víctima.

El sobreseïment provisional és la forma de terminació de l’assumpte jutjat més freqüent (44%) seguit de l’elevació a òrgan competent (25%). El percentatge de sentències condemnatòries és menor a la comarca (8,3%) que a Catalunya (8,4%) o al total d’Espanya (11%).

L’Observatori Comarcal del Baix Llobregat publica l’informe trimestral de violència contra les dones amb l’explotació de les dades recollides pel Consejo General del Poder Judicial. Aquest informe recull dades de denúncies; mesures de protecció; assumptes penals i  assumptes civils i ordres de protecció.