Beques Gavà Jove
Màquines expenedores de títols de transport a l'estació de trens de Sants (Imatge d'arxiu)

L’Ajuntament de Gavà ha obert una línia de Beques Gavà Jove destinades al transport públic. Es tracta de beques destinades a subvencionar les despeses de desplaçament i que pretenen facilitar l’accés als estudis post obligatoris. Es subvencionen els títols de transport personal i intransferibles del sistema tarifari integrat de l’ATM (Autoritat del Transport Metropolità). L’ajut té un màxim de 210 € per títols corresponents a la Zona 1, i de 260 € per als corresponents a la Zona 2. Es pot presentar més d’un títol de transport i més d’una sol·licitud, sempre i quan el total no excedeixi de l’import màxim subvencionable.

Els requisits principals són estar empadronat a Gavà i tenir entre 16 i 29 anys. També s’ha d’estar matriculat en un centre educatiu amb una formació post obligatòria que no estigui disponible a Gavà o l’oferta de la qual hagi estat insuficient, o bé estar matriculat en un centre educatiu de Gavà i realitzar les pràctiques associades en un municipi diferent. Els residents dels barris de Bruguers, Ca n’Espinós, Gavà Mar o La Sentiu només han d’acreditar estar matriculats en un centre educatiu amb formació post obligatòria. Per últim, també és imprescindible no disposar d’un llindar de renda superior al resultant de la fórmula següent: 5xIRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya)+(1.500,00€*(MUF (Membres de la Unitat Familiar)-1)).

Les persones interessades han de lliurar una sol·licitud per títol de transport al Registre electrònic de l’Ajuntament de Gavà, ja sigui presencialment a l’OAC de la planta baixa de l’edifici consistorial o telemàticament. La documentació que s’ha de presentar juntament amb la sol·licitud es detalla aquí.

El termini de presentació de sol·licitud per accedir a aquestes beques acaba el 23 de juny de 2023 o fins que s’esgoti la partida pressupostària.