biblioteca Marian Colomé
Badia, atenent les explicacions aquest matí a la biblioteca Marian Colomé

La biblioteca Marian Colomé tancarà durant aproximadament cinc mesos, previsiblement (tot dependrà dels processos administratius pertinents) entre el desembre de 2022 i l’abril de 2023. L’objectiu: escometre unes obres d’adequació d’aquest equipament i de renovació del mobiliari. La inversió té un cost total de més de 300.000 euros, dels quals uns 241.000 es destinaran a les obres i poc més de 68.000 a la renovació de mobiliari. L’Ajuntament de Gavà aporta el 78% d’aquests diners, i la Diputació de Barcelona el 22% restant.

L’objectiu principal d’aquest millora i condicionament de la biblioteca és canviar l’accés existent, que es produeix per a la façana oest de l’edifici en el carrer de Rafael Casanova i Comes, i traslladar-ho a la façana est de l’edifici, al carrer de Jaume I, compartint l’espai de trobada amb l’accés del Parc Arqueològic Mines de Gavà i apropant-lo a l’Institut Bruguers. Aquesta nova entrada implicaria una redistribució de l’espai intern de l’equipament, que té una superfície útil d’uns 455 m2.

Gemma Badia, alcaldessa de Gavà, ha visitat aquest matí l’equipament per rebre de primera mà informació de què és el que està previst fer allà. Badia ha qualificat la reforma com a “important” atès que “no només adequa l’espai, reparant tot allò que tenia molt de temps i que necessita adequar-se als requeriments actuals, sinó que també és una redistribució d’espais i una apertura a la zona de l’entrada del parc de les mines i de l’Institut Bruguers, i per tant, crec que d’aquesta manera la biblioteca s’obre més a la ciutat que no pas amb la porta actual, que dona al casal de Can Tintorer”.

Amb la millora i la creació de la nova entrada, la biblioteca disposarà d’un itinerari practicable que el comunica amb la via pública. No es modifica la façana ni els buits d’aquesta, únicament es modifica l’accés principal, utilitzant el buit del gran finestral existent on ara es col·locaran portes automàtiques de vidre i reixes de protecció, a la vegada que s’emfatitzarà l’accés per fer-lo més visible i atractiu.

Tota aquesta redistribució interna de l’espai servirà per “generar un espai de convivència entre els usuaris, el que potser es podria no entendre del tot com a biblioteca, però sí que és cert que el que fem és una adequació potser un pel més moderna que va més enllà del que és o ha de ser una biblioteca”. L’alcaldessa s’ha referit, en concret, a que hi haurà “un espai de silenci, on es poden fer consultes, lectures estudis, etc., i després un altre espai que està més obert al treball en equip”.

biblioteca Marian Colomé
Aquest és l’espai central de la biblioteca Marian Colomé tal i com està ara

Les instal·lacions també és renoven. Per exemple, el sistema de climatització s’actualitza en un 60% i s’instal·la un nou sistema de ventilació i renovació. També s’adequarà la instal·lació elèctrica en baixa tensió per a donar compliment als requeriments de seguretat establerts a les normatives, i s’aprofitarà per instal·lar llumeneres de baix consum.

Per últim, l’actual accés del carrer Rafel Casanova ara esdevindrà la part posterior de l’equipament i, per no generar un espai residual, la reforma que es planteja transforma aquest espai en un jardí ombrívol per a la lectura o activitats del centre.

La biblioteca Marian Colomé es va inaugurar l’abril de 1.991 i des de llavors l’edifici ha sofert petites modificacions per ajustar els seus espais a les noves necessitats d’ús que han anat sorgint. La biblioteca té  una col·lecció de més de 30.000 documents amb dades de desembre 2018.