bicicletes elèctriques pels treballadors municipals de Gavà

L’Ajuntament de Gavà posa en marxa la campanya Bicifeina amb l’objectiu de promoure l’ús de la bicicleta elèctrica com a mitjà de transport habitual per a desplaçaments curts, tant durant horari laboral com fora d’aquest. Es tracta d’un servei de cessió temporal de 10 bicicletes elèctriques, dues d’elles plegables. Aquells treballadors que ho sol·licitin disposaran d’una bicicleta elèctrica durant 1 mes i mig, això farà que puguin comprovar si els és útil i poder prendre la decisió d’adquirir la seva.

Avui ha tingut lloc el primer lliurament de les bicicletes elèctriques a 10 treballadors municipals amb la presència de l’alcaldessa Raquel Sánchez. Un acte que s’inscriu en la campanya #30diesambici, a la qual s’afegeix Gavà, com a ciutat membre de la Red Española de Ciudades por la Bicicleta.

El nombre de peticions rebudes ha estat de 20. L’adjudicació s’ha realitzat per ordre de petició prioritzant aquells treballadors que han obtingut una major puntuació en les enquestes de sol·licitud. Els treballadors als quals no se’ls ha adjudicat la bicicleta durant aquest primer període la rebran al segon que es realitzarà a partir del setembre. Tots ells es comprometen a fer un curs teòric-pràctic de seguretat i circulació urbana i a signar un document de cessió on acceptaran totes les obligacions com adjudicataris.

Servei municipal de bicicletes elèctriques

Per altra banda, i amb el mateix objectiu de promoure els desplaçaments laborals en bicicleta elèctrica entre els seus treballadors, l’Ajuntament ha incrementat fins a 6 el nombre de bicicletes disponibles en el servei municipal. També s’ha creat un aparcament segur a l’aparcament de l’edifici corporatiu amb punts de recàrrega automatitzats per a una millor gestió d’aquestes bicis i s’ha redactat un protocol de funcionament per facilitar l’ús del servei.

A més, i amb l’objectiu de promoure que els treballadors municipals vagin i tornin de la feina en bici, a partir d’ara es permetrà aparcar les bicicletes particulars, convencionals o elèctriques, a l’aparcament de l’edifici corporatiu. Un avantatge del qual també podran gaudir aquells que, un cop participin al projecte Bicifeina, decideixin adquirir la seva pròpia bici.

L’Alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, assegura que “el canvi climàtic és un problema real que requereix de la conscienciació de tots i requereix d’un decidit canvis d’hàbits”. Sánchez subratlla que “tot i ser un tema global, a nivell individual tenim certa capacitat d’incidència” i recorda que “en els darrers anys hem prioritzat la sostenibilitat en el disseny del model de ciutat i estem treballant en diversos projectes, com per exemple l’ampliació d’aparcaments per a bicis al costat de l’estació, el Pla de Mobilitat a la platja o millores en el servei d’autobusos, entre d’altres”.

Pla de Desplaçaments Sostenibles d’Empresa

L’Ajuntament es vol dotar d’una eina que permeti gestionar els desplaçaments laborals, del personal municipal sota criteris d’estalvi energètic i econòmic, i de mobilitat inclusiva. Aquesta eina és el Pla de Desplaçaments Sostenibles d’Empresa (PDE), ja ha començat la seva redacció.

El pla gestionarà tots els desplaçaments laborals del personal municipal, tant aquells que es produeixen de camí o tornada al lloc de treball com els que tenen lloc dins de l’horari de feina.

 Objectius del PDE

  •  Estalvi en el consum energètic de combustibles fòssils
  •  Menors externalitats (contaminants a l’atmosfera, soroll, emissions de gasos d’efecte hivernacle CO2…)
  •  Estalvi econòmic en reducció de despeses personals i de l’empresa
  •  Més seguretat i millora de la salut laboral per a la reducció dels accidents de trànsit “in itinere” i accidents en missió.
  •  Igualtat d’oportunitats, mobilitat inclusiva
  •  Increment de la productivitat i la competitivitat

Actualment, el pla es troba en una primera fase de diagnosi, amb l’anàlisi dels desplaçaments, necessitats i hàbits de mobilitat dels treballadors/es municipals així com de les xarxes de transport existents, l’accessibilitat dels itineraris, els accessos dels centres de treball, la flota de vehicles municipals disponible, el cost econòmic i ambiental dels desplaçaments, etc. És primordial per a aquesta diagnosi la realització als treballadors d’una enquesta de mobilitat. Aquesta ja ha estat realitzada i ha comptat amb una participació del 42% de de la plantilla

Una segona fase serà la de propostes del Pla, on s’acordaran mesures concretes. Alguns exemples poden ser: la implementació del carsharing, carpooling o buspooling; ajuts per fomentar l’ús del transport públic o la bicicleta; millores de l’accessibilitat i la seguretat viària en els itineraris de vianants i bicicletes des dels principals punts generadors, o creació d’aparcaments segurs per a bicicletes en els voltants o a l’interior dels centres de treball.

Una tercera i última fase serà la d’implementació i seguiment del Pla, en aquesta fase es nomenarà un responsable de seguiment, es fixaran els objectius, el pla de comunicació i es concretarà un seguiment establint indicadors i protocol·litzant el seguiment de suggeriments, queixes i propostes.

La confecció del PDE requereix la constitució d’una Mesa de Mobilitat. Aquest òrgan té com a objectiu principal aconseguir la implicació i el compromís de tots els seus integrants per fixar uns criteris socials, ambientals i energètics de sostenibilitat i de seguretat que afectin els desplaçaments dels treballadors/es municipals. Actualment s’hi està treballant en la seva constitució