Caixes niu pels parcs de Gavà
L’Ajuntament instal·la 71 caixes nius en diferents arbres de la ciutat

Des del passat dia 15 de desembre, l’Ajuntament de Gavà treballa per col·locar caixes niu i refugis per a ratpenats per diferents espais de la ciutat. El projecte, segons informa el consistori, “és fruit de l’acord establert amb l’empresa Bimbo, i comporta a la instal·lació, tant als parcs del nucli urbà com a la pineda de Gavà Mar, de fins 71 caixes nius, 48 refugis per a ratpenats i 11 menjadores per als ocells”.

Els ratpenats

A la zona de l’àrea metropolitana de Barcelona s’han detectat unes 12 o 13 espècies potencials de quiròpters o ratpenats. Tot i que cada una d’aquestes espècies té requeriments diferents respecte al tipus de refugi, alimentació i reproducció, dominen les espècies que es refugien en escletxes i fissures, estructures que abunden a les ciutats.

Els parcs amb arbres pocs madurs no ofereixen bons refugis, ja que els arbres joves no tenen gaires forats ni clivelles, tot i que són importants perquè proveeixen aliment a aquests éssers vius, sobretot a les zones on hi ha basses d’aigua, que és el medi on es concentren moltes de les seves preses. Per contrarestar la falta de refugi, s’instal·len caixes niu que ofereixen espais aptes com a refugi i lloc de cria per als quiròpters (tenen en compte el tipus d’entrada de la caixa, la superfície d’aterratge, l’aïllament de la llum exterior, l’orientació al sud, etc.).

Un ratpenat pot ingerir 1/3 part del seu pes en insectes cada nit

Els ratpenats o ratapinyades són animals insectívors que esdevenen fonamentals per mantenir l’equilibri natural perquè permeten controlar les poblacions d’insectes,  i a la vegada, poden tenir una funció en el control de malalties víriques transmeses per mosquits.