habitatges de protecció oficial
Gemma Badia, aquest matí davant la promoció de pisos de Can Ribes actualment en construcció

Pròximament es publicaran les bases per accedir als nous pisos de protecció oficial que actualment s’estan construint al barri de Can Ribes de Gavà. Es tracta d’una promoció desenvolupada per l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), en col·laboració amb l’Ajuntament de Gavà, i que inclou 134 habitatges de venda i de lloguer a preus assequibles. És per aquest motiu que l’Ajuntament de Gavà ha posat en marxa una campanya per incentivar les inscripcions al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Catalunya (RSHPOC).

L’alcaldessa Gemma Badia ha afirmat que “l’objectiu d’aquesta campanya és informar a la ciutadania d’un requisit imprescindible per accedir a aquests habitatges protegits, dels quals una setantena seran de lloguer: donar-se d’alta al registre de sol·licitants d’habitatge protegit de la Generalitat i, en cas d’haver-ho fet, comprovar que la inscripció encara és vigent”. Aquesta campanya es vehicularà “a través de la web gavaciutat.cat, de les xarxes socials de l’Ajuntament, i amb díptics informatius distribuïts als equipaments municipals”.

habitatges de protecció oficial

La inscripció al registre es pot realitzar en qualsevol moment, té una vigència d’un any i és renovable. Els requisits per a la inscripció al RSHPOC són: ser major d’edat o estar emancipat; tenir la residència legal al territori espanyol; estar empadronat en un municipi de Catalunya (aquest requisit no s’exigeix a les persones originàries de Catalunya o antigues residents sempre que acreditin tenir presentada la sol·licitud de reconeixement de la condició de persona retornada); no trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment, llevat de representació legal o autorització judicial substitutòria; i tenir necessitat d’habitatge, per no disposar-ne o perquè l’habitatge de què es disposa no és l’adequat o no es troba a disposició del sol·licitant.

L’Ajuntament de Gavà posa a disposició de la ciutadania tota la informació necessària per realitzar el registre al RSHPOC mitjançant la distribució de díptics en paper, l’espai web www.gavaciutat.cat/registre-hpo, i les xarxes socials municipals. Les persones interessades poden inscriure’s o renovar la seva inscripció a www.registresolicitants.cat.

Per qualsevol dubte al respecte, es poden adreçar consultes a l’Oficina Local d’Habitatge de Gavà, mitjançant el telèfon 93 263 96 60, o bé demanant cita prèvia en aquest enllaç https://bit.ly/3FByvVt.

Els requisits generals i econòmics per optar a la promoció d’habitatge protegit de Can Ribes que s’han de complir, així com el calendari de finalització de l’obra, es donaran a conèixer pròximament.

habitatges de protecció oficial
Aspecte actual de la construcció de la nova promoció d’habitatges a Can Ribes