Campanya per combatre les conductes de risc en bicicletes i patinets
Foto d'arxiu

Fins aquest diumenge 22 d’octubre, el Servei Català de Trànsit coordina amb les policies de trànsit de les Policies Locals de Catalunya i dels Mossos d’Esquadra, una campanya preventiva de conductes de risc dels conductors de bicicleta en zona urbana i interurbana i amb les Policies Locals també una de vehicles de mobilitat personal (VMP) en àmbit urbà.

Durant aquesta setamana, en el cas dels ciclistes, es controlaran intensament les distraccions, com ara circular utilitzant auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so o bé dispositius de telefonia mòbil, així com les circulacions de risc i els estacionaments indeguts, entre d’altres. També es vigilarà l’ús del casc homologat en els casos que correspongui, el respecte pels semàfors, passos de vianants i senyals de trànsit i, en condicions de nit, circular amb els dispositius d’enllumenat i senyalització òptica reglamentaris. A més, també es vigilarà a la resta d’usuaris per si dificulten la mobilitat dels ciclistes, circulen pel carril bici o bé posen en risc els ciclistes.

Pel que fa als vehicles de mobilitat personal (VMP) cal recordar que els conductors estan obligats a complir les normes i senyals de trànsit com amb qualsevol altre vehicle. La llei de Trànsit estipula que els patinets elèctrics:

  1. No poden circular per travesseres, vies interurbanes o túnels urbans
  2. Els conductors estan obligats a sotmetre’s a les proves d’alcohol i drogues. Taxa 0,0 per a menors
  3. No es pot utilitzar mòbil ni auriculars durant la conducció d’un VMP
  4. El seu ús és unipersonal
  5. No es poden superar els 25 km/h
  6. De nit o amb poca visibilitat, cal circular amb llum i roba o elements reflectors

Aquests seran alguns dels aspectes que les policies locals de Catalunya controlaran aquesta setmana en el marc d’aquesta campanya intensiva.

Davant l’augment de la presència de patinets elèctrics i bicicletes en la mobilitat urbana i en la sinistralitat, el Servei Català de Trànsit ha planificat aquest 2023, per segon any consecutiu, tres campanyes policials intensives per combatre els comportaments de risc i reduir la sinistralitat concretament d’aquests dos col·lectius en l’àmbit urbà (gener, juliol i octubre).