Campanya policial per combatre les conductes de risc en vianants
Campanya policial per combatre les conductes de risc en vianants

Fins diumenge 12, el Servei Català de Trànsit coordina amb les Policies Locals de Catalunya una campanya preventiva de conductes de risc de vianants en zona urbana.

Durant aquests set dieses controlaran intensament tant als vianants com a la resta de vehicles que comparteixen l’espai viari urbà. La campanya posarà especial èmfasi en la conducta dels conductors, els semàfors i els passos de vianants. Les policies estaran atentes al comportament dels conductors perquè no entorpeixin la circulació ni puguin generar perill i/o molèsties als vianants, també perquè es respecti la preferència d’aquests i es prioritzi que puguin pujar o baixar del transport públic en una parada senyalitzada.

També es controlaran els semàfors i les línies de detenció pròximes a aquests perquè els conductors de vehicles no generin cap situació de perill o dubte als transeünts a l’hora de creuar. Alhora es vigilarà que els vehicles que girin per entrar en una altra via concedeixin la prioritat, no es quedin aturats i no obstrueixin el pas ni facin avançaments als passos de vianants.

En la mateixa campanya preventiva de protecció de vianants en àmbit urbà realitzada el març d’enguany, es van imposar 2.238 denúncies: un 46,7% per comportament, un 38,3% per temes relacionats amb els semàfors i un 15% en relació amb els passos de vianants.

Convé destacar que l’any passat van morir 33 vianants a Catalunya, 14 en zona urbana i 19 a les carreteres catalanes. Des del 2010 han mort 190 vianants atropellats en zona interurbana, 11 enguany.

Recordem que per les autopistes i les autovies està totalment prohibida la circulació de vianants. Si inevitablement han de desplaçar-se per una carretera, han de seguir unes pautes bàsiques per no posar en perill la seva pròpia seguretat ni la de la resta d’usuaris.