Canvis en el Cartipàs Municipal de Gavà
Ajuntament de Gavà

L’alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, ha signat el Decret que incorpora modificacions al cartipàs municipal per afrontar la recta final del mandat. Aquests ajustos, precisen, “tenen com a objectiu enfortir la mirada social en les polítiques municipals i aprofundir en la millora de l’espai públic i dels barris”

Una mirada social transversal

El nou Cartipàs reforça la perspectiva social de l’acció municipal. En aquest sentit, es crea la Regidoria d’inclusió i Drets Socials, a càrrec de Cristina Agustí, i adscrita a l’àmbit de Benestar, Educació i Cultura, presidida per la quarta tinenta d’alcaldessa, Ester Zamorano.

Cristina Agustí també reforçarà la vessant social de les polítiques d’ocupació i habitatge. Així, ha estat designada regidora delegada de Serveis d’Ocupació, adscrita a l’Àmbit de Serveis Centrals, Desenvolupament Econòmic Sostenible, Projecció de la Ciutat i Esports que encapçala el primer tinent d’alcaldessa, Jordi Tort.

També ocuparà la Regidoria delegada d’Habitatge, competència de l’Àmbit d’Urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat, presidida per la segona tinenta d’alcaldessa, Rosa M. Fernández.

Una administració oberta i transparent

El nou Cartipàs també dona un nou impuls a la transparència, la digitalització i la proximitat. Depenent de l’Àmbit de Serveis Centrals, Desenvolupament Econòmic Sostenible, Projecció de la Ciutat, es crea la Regidoria delegada de Transformació Digital, Govern Obert i Relacions amb la Ciutadania, amb Alba Riba al capdavant.

En el mateix àmbit de gestió, Alba Riba manté la Regidoria de Comerç, que amplia les competències amb les polítiques relacionades amb la Salut Pública, fins ara competència de l’Àmbit de Manteniment i Qualitat de l’Espai Públic i els Barris.

Millora de l’espai públic i els barris

Altres canvis a l’organigrama municipal tenen com a objectiu optimitzar les accions i projectes que redundaran en un espai públic de més qualitat, més amable, verd i accessible.

Així, l’Ambit de Manteniment i Qualitat de l’Espai Públic i els Barris passa a incloure en les seves competències el desenvolupament del Programa d’Inversions d’Obres Municipals.

Redefinició dels projectes estràtegics

La modificació del Cartipàs també estableix els projectes estratègics que, sota la tutela d’Alcaldia, tenen caràcter prioritari en l’actuació del govern municipal.

Adscrits a l’Àmbit de Serveis Centrals, Desenvolupament Econòmic Sostenible, Projecció de la Ciutat i Esports són:

  • Parc Esportiu Can Torelló
  • Centre de Mar
  • Sector Mediambiental Productiu dels Joncs

Adscrits a l’Àmbit d’Urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat Ambiental:

  • Polítiques d’Habitatge
  • Espai Roca

Adscrits a l’Àmbit de Manteniment de l’Espai Públic i els Barris:

  • Deixalleria municipal – Projecte Ecopèdia
  • Gavà barris nord

Adscrit a l’Àmbit de Benestar, Educació i Cultura

  • Escola bressol municipal