Canvis ordenança de mobilitat per promoure la sostenibilitat

El Ple de l’Ajuntament de Gavà ha aprovat, amb els vots favorables del PSC, ERC i el regidor de CiU, Ramon Castellano, i les abstencions de la resta, la modificació puntual de l’ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles. Aquest canvi, segons precisava la tinenta d’alcalde de Ciutat i Territori, Rosa Fernández, “ha de permetre poder desenvolupar diferents accions amb l’objectiu d’aconseguir una ciutat més sostenible, pacífica, menys contaminant i més eficient, posant en marxa accions que fomentin les polítiques lligades a la mobilitat sostenible potenciant el transport públic mitjançant serveis menys contaminants, de qualitat i competitius”.

Des de Cs, Miguel Ángel Ibáñez, considera que “el nou redactat no calia, perquè es limita a reiterar l’anterior”. Des de GSSP, Miguel Herrera, tot i considerar “prioritari vetllar pel medi ambient i per la salut de les persones” creu que aquest pas no resol “el greus problemes de gestió de mobilitat que té Gavà”. El PP, de veu de Mónica Parés, defensa la mesura “si s’aplica puntualment i no es converteix en una persecució als vehicles”.

El nou redactat contempla mesures circulatòries especials o mediambientals si les circumstàncies això ho requereixen. En aquest sentit es podran prendre les mesures oportunes d’ordenació del trànsit i prohibir o restringir la circulació de vehicles, canalitzar les entrades a unes zones de la ciutat per determinades vies, així com reordenar l’estacionament. Un exemple el trobem en les mesures de mobilitat sostenible a la platja amb l’establiment de zones restringides i destinades a l’aparcament per a residents a Gavà.

Així mateix, el canvi en l’ordenança permetrà implantar les restriccions sobre la circulació i l’aparcament que es considerin necessàries per motius de seguretat, mobilitat, i/o aquelles mesures adreçades a prevenir i/o reduir la contaminació.

Les diferents mesures s’establiran mitjançant decret d’Alcaldia o de l’òrgan en qui deleguin. En aquest decret es podrà designar els funcionaris municipals, que a més de la Policia Municipal, podran formular les denuncies que procedeixin per les infraccions que es comentin contra les mesures circulatòries especials o mediambientals.

A nivell local, cal posar en marxa iniciatives encaminades a fer de Gavà una ciutat més sostenible. Cal pensar que ja són diverses les administracions que han impulsat normatives amb l’objectiu de reduir la presencia del vehicle privat, principalment per la contaminació atmosfèrica però també accions que contribueixen a la reducció de la contaminació sonora, la millora de la seguretat vial, la reducció de l’espai destinat al cotxe i favor de la recuperació de l’espai per als vianants, entre d’altres accions.

D’altra banda, Gavà és un dels municipis declarats en la Zona de Protecció Especial de l’ambient atmosfèric en NO2 i PM10 per superar la contaminació d’aquests elements dins els paràmetres establerts dins la Directiva europea sobre la qualitat de l’aire i atmosfera neta a Europa. A més, la Generalitat amb el consens d’altres administracions de la conurbació de Barcelona han pres un acord per a la millora de l’aire. De la seva banda, l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha generat un Programa Metropolità de mesures contra la contaminació atmosfèrica. El canvi d’ordenança ha de permetre desenvolupar accions dins les mesures d’aquest programa metropolità, com són:

Implantació d’un Park and Ride: es tracta d’estacionaments que faciliten el canvi entre el transport privat i col·lectiu, gràcies a la seva ubicació privilegiada prop de les estacions d’autobús i tren. L’objectiu és dissuadir als conductors i conductores de fer servir el vehicle privat per accedir als centres de les ciutats. S’ofereix d’aquesta manera, una alternativa competitiva i de qualitat, basada en l’estacionament del vehicle i posterior desplaçament mitjançant el transport públic. A Gavà aquest servei se situaria en l’aparcament adjacent a l’estació de RENFE.

Creació de zones ZUAP: són Zones Urbanes d’Atmosfera Protegida definides entre l’Àrea Metropolitana i els ajuntaments que delimiten una o varies zones on s’implantaran restriccions en el trànsit i l’aparcament, inicialment en episodis de contaminació. Les restriccions han de materialitzar-se en mesures per a la reducció de la contaminació i per tant són accions que comporten una disminució del trànsit de forma permanent.

PUBLICITAT