carretera C-245
Aquesta és la marquesina de la parada de bus alçada Riera de Les Parets en sentit Castelldefels

Si tot va bé, els talls a la carretera C-245 podrien acabar aquesta mateixa setmana. Aquests talls, que són intermitents i puntuals, són degut a la instal·lació de les marquesines de les parades d’autobús en el tram de carretera que creua Gavà. El passat divendres se’n van instal·lar les que il·lustren les fotografies d’aquesta notícia, les corresponents a Les Panes en els dos sentits, Castelldefels i Viladecans, i les que hi ha a prop de la Riera de Les Parets.

carretera C-245
Parada de Les Panes, sentit Viladecans

Els tècnics preveuen que al llarg d’aquesta setmana podran instal·lar la darrera marquesina que queda, que és la inter municipal entre Gavà i Castelldefels, amb la qual cosa donaran els treballs per tancats.

carretera C-245

carretera C-245
Parada de Les Panes sentit Castelldefels