Cau a la meitat la demanda de transport públic

Segons les dades de tancament de l’any 2020, entre el gener i el desembre del 2020 s’han fet  389,20 milions de viatgers amb el sistema de transport públic de metro i autobús (gestió directa i indirecta) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB); aquest volum representa una important disminució del 46,7 % respecte al mateix període del 2019, és a dir, 340,94 milions de viatgers menys. Aquest fort decrement de la demanda, causat per la pandèmia de la covid-19, segueix la tendència de tots els transports públics de l’ATM i de la resta d’Espanya i ha trencat radicalment la tendència positiva dels darrers anys, on s’havia arribat a batre rècords històrics de demanda.

Xarxa de metro i autobús de gestió directa (TMB)

Entre gener i desembre del 2020, l’evolució del nombre de viatgers a la xarxa de metro i autobús de TMB també ha reflectit un gran decrement. En conjunt, les línies de gestió directa de bus i metro han perdut el 46,9 % de viatgers respecte a l’any anterior.

Analitzant-la individualment, a la xarxa de metro es van fer 217,92 milions de viatges, el 47,1 % de viatges menys que l’any anterior, és a dir que s’han deixat de fer 194,03 milions de viatgers.

Pel que fa als autobusos regulars de TMB, en el mateix període han registrat una disminució de viatges del 45,5%. Els han utilitzat 115,08 milions de viatgers mentre que 96,02 milions han deixat de fer-ho.

Serveis d’autobús de gestió indirecta

Entre gener i desembre del 2020, els serveis de gestió indirecta de l’AMB també han registrat una reducció important de viatgers, del 45,7% respecte a l’any anterior. S’han realitzat un total de 55,81 milions de viatges i se n’han deixat de fer 46,98 milions.

El servei nocturn de bus metropolità de l’AMB, el Nitbus, ha estat el servei de transport de l’AMB que ha perdut més demanda durant l’any 2020, a conseqüència de les restriccions de la mobilitat nocturna derivada del toc de queda establert. Aquesta pèrdua ha estat molt superior a la dels serveis diürns. Concretament, el Nitbus ha tingut un 61,8 % menys de demanda, que representa 5,56 milions de viatges menys.