cementiri

L’Ajuntament de Gavà ha donat llum verda al projecte que permetrà l’ampliació extramurs del cementiri municipal i la creació, dins de les dependències actuals, d’un espai de dol gestacional i perinatal.

Aquest nou espai de dol és per a Gemma Badia, alcaldessa de Gavà, “una zona que permetrà respondre a les sensibilitats dels nous temps i resoldre una mancança històrica”. L’espai s’ubicarà a la zona més antiga del cementiri. Concretament al costat de l’accés de l’avinguda Joan Carles I, entre el mur de tancament d’aquesta banda del cementiri i 3 grans xiprers.

El projecte d’expansió de l’actual recinte del cementiri s’executarà per fases, atenent les necessitats que es vagin generant en els pròxims anys. És previst que les obres de la primera fase comencin el proper mes de setembre, amb un pressupost de mig milió d’euros. La intervenció permetrà ampliar la superfície actual del cementiri en 7.243 metres quadrats. D’aquests, 3.790 m2 s’integraran al recinte actual, i acolliran 1.064 nínxols i 630 columbaris nous. Altres 3.452 m2 es destinaran a la creació d’un aparcament i una plaça adjacent.

En els últims anys, el cementiri municipal ha estat objecte de diferents ampliacions i obres de millora. En la visita que va fer ahir dimarts, l’alcaldessa de Gavà, Gemma Badia va explicar que “el nou projecte suposa un pas endavant ja que permetrà consolidar tota la part sud-oest de l’illa delimitada per l’avinguda Joan Carles I, el carrer de l’Argila i el carrer de Sant Lluís amb un nou mur en aquest últim. A banda de l’adequació de l’aparcament i la creació de la plaça, també es millorarà la connexió amb el cementiri actual, que  incorporarà l’espai de dol perinatal i gestacional”.

La proposta pretén visualitzar l’illa del cementiri dins de la trama urbana de Gavà com un espai de transició entre el Parc del Garraf i la ciutat consolidada. D’aquí que el projecte introdueix espais enjardinats i vegetació que, a més de millorar la percepció de la ciutadania envers l’equipament, tindrà una clara funció ambiental: retenció de la contaminació atmosfèrica i oxigenació de l’aire, reducció de l’impacte acústic, i la creació d’espais d’ombra per evitar el sobreescalfament i l’efecte illa de calor. Paisatgísticament, un dels objectius és aconseguir una continuïtat del projecte (l’aparcament, la plaça adjacent i l’ampliació del cementiri) amb el carrer  de Sant Lluís.

L’ampliació suposarà la creació de fins a 200 nínxols nous, que s’agruparan en edificacions de 4 plantes formant carrers entre elles. Aquests carrers incorporaran rampes per a vianants i permetran l’accés del cotxe funerari a qualsevol nínxol. La part central del carrer seran illes d’estada amb bancs i enjardinament.

cementiri
Badia, en la seva visita d’ahir al cementiri

El projecte contempla també el tancament definitiu del cementiri, tenint en compte totes les fases de la intervenció. L’altura i acabat tindrà el menys impacte possible, però sempre impedint l’accés incontrolat de persones a l’interior de la instal·lació. La tanca del carrer de l’Argila serà més baixa i transparent, mentre que la del carrer Sant Lluís serà més alta, de bloc de formigó arrebossat i pintat  i es cobrirà de plantes trepadores per minimitzar el seu impacte davant de les edificacions de l’altra banda del carrer.

Per organitzar els recorreguts a l’interior del cementiri i integrar la nova ampliació dins de la trama ja creada, s’ha dissenyat un eix amb orientació nord-sud, amb connexió amb el carrer Sant Lluís i possible sortida per la part superior del cementiri. Aquest eix ordena tot el conjunt dels nous edificis de nínxols, que pengen d’allà. Té un paviment d’asfalt, ja que es prioritza en aquest cas el pas de vehicles. A l’inici d’aquest eix, a un costat, hi haurà una filera de xiprers. El fet d’habilitar un nou accés de vehicles en aquest espai, fa que l’accés de l’avinguda de Joan Carles I es reservi exclusivament per a l’accés dels vianants.

Actualment, el fet que els cotxes fúnebres tinguin cada cop més amplada, fa que sigui gairebé impossible el seu accés a la part original del cementiri. Per solucionar-ho s’enderrocarà part d’un edifici de nínxols. Aquesta actuació perllongarà l’eix de vianants que, paral·lel al carrer Sant Lluís, travessa tot el cementiri i permetrà que, des del nou accés, els vehicles puguin entrar a la part més antiga.

L’ampliació del cementiri comportarà la creació d’un aparcament amb accés des del carrer Sant Lluís. Disposarà de 106 places, tres de les quals per a persones amb mobilitat reduïda. Per l’alcaldessa aquesta actuació “permetrà cobrir la demanda d’aparcament dels usuaris del cementiri, així com la de l’Institut  El Calamot i dels edificis del voltant”.

L’aparcament comptarà amb arbrat i amb enllumenat. Adjacent a l’estacionament es construeix una plaça que serà un espai d’esponjament del carrer de Sant Lluís i farà de vestíbul al cementiri.