El jovent que vulgui participar en l'elaboració del Pla té diferents vies entre elles les xarses o presencialment a l'Espai Jove La Casa Gran
El jovent que vulgui participar en l'elaboració del Pla té diferents vies entre elles les xarses o presencialment a l'Espai Jove La Casa Gran

L’Ajuntament de Gavà ha iniciat el procés d’elaboració del nou Pla Local de Joventut de Gavà, un nou pla que ha de permetre ordenar, estructurar i temporalitzar totes les actuacions que s’adreçaran des de l’administració pública als i les joves del municipi durant els anys vinents, així com quantificar els recursos que seran necessaris per aplicar-lo. “Aquest pla ha de permetre establir les línies estratègiques de les polítiques de joventut adreçades als i les joves de la ciutat”, expliquen des del Departament de Joventut.

La metodologia que s’emprarà serà de caràcter multiestratègic. S’utilitzaran diferents fonts primàries i secundàries i es combinarà l’anàlisi quantitativa i qualitativa amb l’objectiu de disposar d’una interpretació el màxim d’acurada de la realitat i necessitats juvenils. El procés tindrà diferents fases d’elaboració.

“Les polítiques de joventut de Gavà han de partir de la realitat dels i les joves del municipi i han d’adreçar-se a donar respostes a les seves necessitats i interessos en allò que afecti la seva trajectòria vital i la millora de la seva qualitat de vida”, destaquen le smateixes fons.

El procés s’iniciarà per la fase de diagnosi, en què mitjançant enquestes a joves i entrevistes a agents juvenils es copsarà la realitat juvenil. Aquesta fase s’ha obert a finals d’abril i durarà fins a finals de juliol. En la fase següent, a partir de setembre, es començarà amb la definició de propostes amb la dinamització de diferents focus grups, amb diferents perfils de joves, cosa que permetrà analitzar la diagnosi i establir les línies estratègiques i les accions adreçades als i les joves. Es preveu que el Pla Local de Joventut estigui finalitzat a finals d’any.

És clau la participació dels i les joves en l’elaboració d’aquest Pla Local de Joventut, una participació entesa com una fórmula transformadora i generadora de projectes i accions amb i per a la joventut.

Si estàs interessat a participar en algun d’aquests processos d’elaboració del Pla Local de Joventut, pots sol·licitar informació a través de les xarxes @gavajove, adreçar-te a l’equipament, enviar un correu a lacasagran@gava.cat, o trucar al 618 76 27 72.