Comencen obres a Gavà Mar
Estat de les obres al carrer Llançà

L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, ha comprovat avui l’evolució d’algunes obres de millora de l’espai públic en estat d’execució. La intervenció més important té lloc a Gavà Mar i amb l’objectiu de resoldre els problemes d’accessibilitat de la xarxa viària, atenent les característiques de les diferents tipologies de carrers, així com intervencions per millorar la mobilitat i preservar la pineda.

El projecte, en aquesta fase, suposa una inversió d’1.335.000 euros i ha donat el tret de sortida al carrer de Llançà, conjuntament amb el tram final d’avinguda d’Europa, i al carrer d’Arenys. L’actuació tindrà continuïtat després de l’estiu al carrer de Palafrugell.

La intervenció convertirà els carrers de Llançà i Arenys en carrers de plataforma única, on vianants i vehicles compartiran espai. El carrer de Llançà serà per a vianants i el carrer d’Arenys serà de prioritat invertida. Tots dos esdevindran carrers pacificats i d’àmbit residencial, que donaran continuïtat a la pineda natural de les parcel·les privades als carrers.

Projecte d’intervenció al carrer d’Arenys

En ambdós carrers, es plantaran parterres lineals, que resseguiran la tanca de cada parcel·la, recolliran els pins existents i serviran d’escocell pels nous pins que s’hi plantaran.

Projecte d’intervenció al carrer de Llançà

Projecte d’intervenció al carrer Palafrugell

En aquest cas, els treballs començaran passat l’estiu i tindran un tractament diferenciat. El carrer mantindrà segregada la calçada de la vorera i una filera d’aparcament. La intervenció consistirà a donar resposta als problemes d’accessibilitat, garantint en tot el tram una vorera de dos metres d’ample, amb estrenyiments puntuals però sempre amb un pas mínim per als vianants d’1,8 metres.

La major exigència viària d’aquest carrer provocarà que l’arbrat es concentri en aquells punts que, de manera estratègica, permeti completar la coberta vegetal. Quant als parterres, es plantegen grans escocells de format rectangular que es col·locaran a la capçalera del carrer i s’adaptaran a la seva estructura viària.

L’alcaldessa Raquel Sánchez ha manifestat la seva satisfacció per l’impuls d’unes reformes que, entén, “resulten molt necessàries” i que, “de ben segur que contribuiran a resoldre molts dels problemes que pateix el barri”. Sánchez s’ha mostrat convençuda que “es tracta de bons projectes que respecten l’entorn i donen resposta a les demandes ciutadanes” i ha recordat que “en les reunions prèvies amb els veïns es van explicar tots els detalls de l’obra i es va rebre amb satisfacció”.

L’ordenació de l’espai públic a Gavà Mar comportarà la preservació dels pins actuals i la plantació de nous. També es millorarà el sòl per evitar patologies constructives a calçada i/o voreres i es definirà una nova paleta de materials que evocaran, a través de tonalitats terroses, vermelloses i groguenques, els colors i la textura del sotabosc de la pineda o de les dunes del litoral.

En contraposició a la imatge habitual de la ciutat en què els carrers es presenten amb un conjunt d’arbres degudament repetits i col·locats en filera, la solució que es proposa pels tres carrers de Gavà Mar cerca una certa aleatorietat en la disposició dels parterres i la plantació de l’arbrat. L’objectiu és afavorir una distribució més natural dels pins i dotar de continuïtat a la pineda de les parcel·les sobre el carrer. Els pins completaran així l’ombra de la pineda i el carrer es converteix en un camí entre arbres. A més, en tots tres carrers, les cruïlles adoptaran la forma corbada de la parcel·la.

També s’actuarà en la renovació d’enllumenat amb la instal·lació de noves llumeneres amb led per millorar l’eficiència i rebaixar el consum, A més, es soterraran línies elèctriques i de telefonia. L’alcaldessa ha posat en valor que “es tracta d’unes obres perfectament programes” i tot i això entén que “mentre duren generen incomoditats” per la qual cosa, ha demanat “paciència perquè el resultat final valdrà la pena”.