wifi-26913

wifi-26913Un total de 7.177 persones ja gaudeixen del servei WiFi que ofereix l’Ajuntament.

Més de 7.000 persones usen el Wifi municipal

El 55% de les persones que utilitzen aquest servei per navegar gratuïtament per la xarxa estrenat ara fa 2 anys, són joves menors de 25 anys

Dos anys després de la seva posada en marxa, un total de 7.177 persones ja gaudeixen del servei WiFi que ofereix l’Ajuntament de Gavà en el seu objectiu de promoure la dinamització de les noves tecnologies i fer-les accessibles a tota la ciutadania.

 

Gavà WiFi, projecte cofinançat per la Diputació de Barcelona i el fons FEDER, està operatiu a equipaments i punts de la via pública: edificis de la Corporació Municipal, incloent els principals equipaments esportius i culturals, i a punts estratègics de la ciutat, com ara la Rambla, la plaça Major, el Parc de la Torre Lluc, el Jardí de la Lectura i la plaça de Jaume Balmes.

 

Per accedir al servei només cal donar-se d’alta, cosa que des de l’estiu de 2011 ja han fet 7.177 persones, 4.049 homes i 3.128 dones. Quant a franges d’edat, el perfil majoritari és el d’una persona jove, fins a 25 anys, que suposa el 55% del total (3.886 usuaris/àries). Un 36% són persones entre 26 i 45 anys (2.637 usuaris/àries). Fins a 65 anys es comptabilitzen 603 usuaris, i 51 a partir dels 65 anys.

 

Quant als espais que ofereixen aquest accés gratuït a la xarxa, la Biblioteca Josep Soler Vidal i Ca n’Espinós són els que registren un major nombre de connexions al darrer mes amb 790 i 789 connexions, respectivament. Segueixen el Parc Arqueològic Mines de Gavà, amb 617 accessos, i la Rambla, que n’ha registrat 349. El Museu de Gavà i l’Espai Maragall superen les 200 connexions, concretament amb 240 i 216, respectivament.