Consell de la FP del Baix Llobregat
Un dels moments de la jornada.

El Consell Comarcal ha acollit l’acte de constitució del Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat. El projecte es formalitza de la mà de les administracions públiques, els principals agents socials i econòmics, i la comunitat educativa de la comarca i pretén millorar la competitivitat de les empreses, posar en valor la formació professional i vetllar per la igualtat d’oportunitats.

L’acte de constitució, celebrat aquest dimecres, va comptar amb la representació de les administracions, amb el tinent d’alcalde Jordi Tort, en nom de Gavà i amb entitats i actors vinculats a la formació del territori.

La jornada es va iniciar amb la benvinguda per part del president del Consell Comarcal, Josep Perpinyà, el president del Consell Català de la Formació Professional, Fabián Mohedano, la Directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, Mercè Garau, i la Directora General d’Indústria, Matilde Villarroya.

A continuació es va seguir la ponència “L’impacte laboral de la indústria 4.0 a Catalunya”, per part de Joan Miquel Hernández Gascón, Cap de l’Àrea de Desenvolupament Empresarial de la Direcció General d’Indústria, qui va destacar les principals actuacions per fer front a l’impacte laboral de la indústria 4.0 i que tenen a veure amb la formació, raó per la qual que “les empreses hauran de fer un esforç per reciclar la seva plantilla”. També advertia que “hi haurà persones que es veuran expulsades del mercat de treball”, per la qual cosa s’haurà de prendre en consideració “la posada en marxa de nous mecanismes de lluita contra la desigualtat”.

Seguidament, Jose A. Carcelén, conseller comarcal de Desenvolupament Econòmic i Agrícola, va moderar una taula rodona on sindicats i patronals, van valorar la importància de la creació d’aquest consell de la Formació Professional i quines són les necessitats que es volen cobrir amb la seva posada en marxa.

El Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat és la manifestació de la voluntat de les principals administracions públiques, els principals agents socials i econòmics, la comunitat educativa del Baix Llobregat i la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya, d’apostar per potenciar i valoritzar la Formació Professional, la Formació Continua i la Formació Ocupacional a la comarca, i la seva interrelació com a eix prioritari per millorar i articular un sistema integral de formació pel treball.