Conseller i alcaldes visiten el dipòsit del Garraf

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, acompanyat de les alcaldesses de Begues, Gavà i Castelldefels i del director de la ARC, Josep Maria Tost, va visitar dissabte el dipòsit controlat del Garraf, on es duen a terme els treballs de clausura i restauració paisatgística.

Es tracta de els darreres feines de recuperació d’aquest espai amb una inversió de 33,4 milions d’euros de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC).

“El dipòsit està culminant el seu retorn a la naturalesa i a l’ús públic, un espai que es pugui utilitzar”, ha destacat Calvet, segons un comunicat de la conselleria.

Restauració ambiental i paisatgística

El dipòsit controlat de la Vall d’en Joan, de titularitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), es troba tancat des del 2006. Des del 2018 s’estan executant les obres de restauració de 40 hectàrees de la part superior, gràcies a una inversió de 33,4 milions de l’ARC. Les obres havien quedat pendents el 2010 per manca de fons.

El projecte de restauració paisatgística de l’abocador, que ha resultat guanyador d’un gran nombre de premis, comprèn dues vessants. D’una banda, el segellament de l’abocador així com la recollida i el tractament in situ dels lixiviats (líquids producte de la descomposició dels residus), i en l’aprofitament del metà produït per la fermentació de la matèria orgànica com a biogàs per generar electricitat. D’altra banda, la restauració del paisatge i la seva integració, com a nou espai metropolità, en el conjunt del massís.

A la zona actual de treballs, ja s’ha acabat completament un dels prats, i en altres dos s’està estenent terra a sobre de la capa d’impermeabilització. També s’han acabat pràcticament els drenatges perimetrals, i queda pendent la connexió de les xemeneies de gasos i lixiviats. La previsió és finalitzar l’actuació durant el 2021.

Els principals objectius que es persegueix amb l’actuació en curs són:

  • Disminuir qualsevol possible fuita de lixiviats mitjançant la minimització de la infiltració pluvial superficial i el segellament definitiu superficial.
  • Incrementar el biogàs captat, la seva valorització i estalvi d’emissions a l’atmosfera.
  • Afavorir la integració de paisatge i fauna del dipòsit com a espai especial dins del parc natural.

La previsió és finalitzar l’actuació l’any vinent, segons ha indicat Calvet.