onada de calor

El Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona ha activitat, des del passat 1 de juny i dins del programa Parlem de…, el protocol i la campanya Consells per a fer front a la calor, que es porta a terme durant tot l’estiu.

En el mes de juny s’han realitzat 2.451 trucades per donar consells sobre com afrontar la calor a les persones identificades amb més riscos i també, a totes les persones usuàries, aprofitant les trucades de seguiment quotidianes.

Aquesta campanya s’acompanya d’un ventall, que es facilita a través de les visites domiciliàries que el servei realitza de forma quotidiana, i que recull consells pràctics per reduir els efectes negatius de la calor relacionats amb la salut de les persones grans i per protegir la llar: protegir-se del sol i la calor, evitar sortir al carrer entre les 12 i les 17 h, beure la quantitat d’aigua que hagi recomanat el professional sanitari, abaixar les persianes quan toqui el sol o bé obrir les finestres i ventilar durant la nit, entre d’altres. Les persones que pateixen patologies cròniques com ara cardíaques, problemes respiratoris, diabetis, persones amb obesitat i/o mobilitat reduïda són considerades més sensibles i es fa més èmfasi en aquests consells.

Alhora, si es detecta qualsevol incidència o cas especial en l’habitatge que pugui generar una major vulnerabilitat davant dels efectes de la calor, s’informa als serveis socials de l’ajuntament corresponent, i també s’està en permanent contacte amb els serveis d’emergència de la comunitat davant qualsevol emergència.

A més, el Centre d’Atenció del servei es comunica diàriament amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) i es reben avisos sobre possibles alertes per altes temperatures dels diferents territoris de la província de Barcelona. En el cas que existeixin alarmes taronges o vermelles sobre una onada de calor, es contacta amb les persones usuàries de la zona afectada, prioritzant tant les que són vulnerables per la seva situació de salut -amb malalties cardiorespiratòries, per exemple-, o pel fet de viure en habitatges aïllats. Durant el mes de juny no s’ha donat cap alerta de temperatures extremes.

Parlem de… és un programa de trucades preventives i proactives que el Servei Local de Teleasssitència realitza des de l’any 2015. Cada mes s’identifiquen una sèrie de temàtiques per àrees i, en funció de les característiques de la persona usuària, els riscos a que estigui més exposada, els seus interessos o bé com es desenvolupi la conversa, el personal teleoperador proposa un tema, introdueix consells i recomanacions, i també la convida a explicar les seves vivències.