consulta del cens electoral 2019
Del 8 al 15 d’abril romandrà exposat al públic el cens electoral

Del 8 al 15 d’abril romandrà exposat al públic el cens a les Eleccions a Corts Generals del 28 d’abril. Durant aquest termini de temps l’Ajuntament mantindrà un servei informàtic de consulta personal de les llistes electorals vigents en el municipi. La consulta es podrà realitzar, prèvia identificació de la persona interessada, en el Punt d’Atenció al Ciutadà, i servirà per detectar possibles omissions o errors en les inscripcions censals. Fins el 15 d’abril es podran formular reclamacions sobre les dades als següent llocs:

  • AJUNTAMENT DE GAVÀ –OAC-. Plaça de Jaume Balmes s/n
  • MUSEU DE GAVÀ. Plaça de Dolors Clua, 13-14

Horaris

  • Dilluns, dimecres i divendres (dies 8, 10, 12 i 15), de 9:00 a 14:30 hores (OAC)
  • Dimarts i dijous (dies 9 i 11), de 9:00 a 19:00 hores (OAC)
  • Dissabte (dia 13), d’11:00 a 14:00 hores i de 17:00 a 20:00 hores (MUSEU)
  • Diumenge (dia 14), d’11:00 a 14:00 hores (MUSEU)

Durant l’esmentat termini qualsevol persona podrà formular reclamació sobre les seves dades al Cens. Aquesta reclamació es presentarà mitjançant el model oficial de la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral, directament en l’esmentada Delegació (Via Laietana, 8 de Barcelona). A l’OAC de l’Ajuntament de Gavà també s’admetran reclamacions els dies feiners i dintre dels horaris fixats per a consultar el Cens.

En virtut del que estableix l’art. 41.2 de la Llei Orgànica de règim electoral general, està prohibida qualsevol informació particularitzada sobre les dades personals contingudes en el cens electoral, tret de les sol· licitades per conducte judicial.