Convocatòria de beques extraordinària per a centres públics i concertats
Les beques TIE tenen una dotació de 182.000 euros, cada centre rebrà una quantitat fixa, amb un màxim de 13.000 euros

L’alcaldessa Gemma Badia ha presentat avui la una línia d’ajuts extraordinària dirigida als centres educatius d’infantil, primària i secundària finançats amb fons públics. Es tracta de les beques TIE (Tecnologia, Innovació i Aprenentatge) que tenen l’objectiu de promoure la digitalització i la millora educativa d’escoles i instituts.

Les beques TIE tenen una dotació de 182.000 euros. Una partida que neix del romanent de les beques a l’entorn escolar del curs passat; un curs marcat per la pandèmia que va propiciar una davallada de la demanda d’ajuts, especialment dels adreçats a les activitats extraescolars i sortides curriculars.

Gemma Badia ha explicat que “les beques TIE estableixen tres línies d’ajut: Projectes pel suport tecnològic, Projectes d’innovació i Espais d’aprenentatge. Aquestes tres línies faran possible que el centres inverteixin en dispositius, programari o plataformes digitals; promoguin  actuacions relacionades sobretot amb l’abandó escolar, la lluita contra el racisme i la xenofòbia o transformin patis i altres espais de les escoles en agents educadors”.

Cada centre rebrà una quantitat fixa, amb un màxim de 13.000 euros. Aquest import s’atorgarà en funció del nombre total d’alumnat i també de la xifra dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu que escolaritza, per tal de contribuir a la igualtat d’oportunitats.

Els centres públics i concertats han rebut aquesta línia de beques “amb molt interès i amb moltes ganes d’apofitar aquesta oportunitat, la resposta ha estat molt positiva i crec que anem en la línia adequada perquè escoles i Ajuntament treballem en la millora relacionada amb aprenentatge de llengües extrangeres i frenar l’absentisme escolar”.

Les beques TIE s’afegeixen a les subvencions anuals dirigides als centres educatius i les Associacions de Famílies d’Alumnes (AFA) que fins ara tenien dues convocatòries. A partir d’aquest curs es crea una única convocatòria: les Beques de Millora Educativa amb un import de 100.000 euros.

Beques per a les famílies

A banda de les beques per als centres educatiu i AFA, un curs més l’Ajuntament de Gavà posa a disposició de les famílies les subvencions per a la igualtat d’oportunitats a la infància en l’entorn escolar.

Fins al 29 d’octubre, està obert el període de sol·licituds de diferents línies d’ajut, de les quals l’infant és el beneficiari, dotades amb un total de 170.000 euros:  55.000 per a llibres de text, 55.000 per activitats extraescolars, 40.000 euros per a sortides escolars curriculars i 20.000 per al menjador de llars d’infants

A aquestes línies s’afegeixen les subvencions d’activitats d’estiu i de suport a la inclusió en casals d’estiu per un import global de 56.000 euros. La convocatòria s’obrirà a la primavera de 2022.