Crida a extremar les precaucions per evitar incendis forestals
Espai natural a Gavà

La Diputació de Barcelona fa una crida a extremar les precaucions quan s’accedeixi al medi natural, davant del risc d’incendis d’aquest estiu. La corporació ha presentat la campanya Pla d’informació i vigilància contra incendis forestals (PVI) 2021, que s’allargarà fins a l’1 de setembre. El dispositiu es fa en col·laboració amb 273 ajuntaments, 124 agrupacions de defensa forestal (ADF) i 9 federacions d’ADF del territori, amb la finalitat d’evitar incendis forestals i limitar-ne els seus efectes.

L’abast territorial del dispositiu és de 498.709 hectàrees forestals vulnerables dels 273 municipis, que es divideixen en tres sectors de prevenció. Es preveu que el dispositiu disposi de 93 unitats d’informació i vigilància, 18 punts de vigilància fixa i un punt de vigilància mòbil.

Per fer possible aquesta campanya d’informació i vigilància forestal, es contracta personal per cobrir la vigilància en aquelles zones més sensibles i també més desprotegides del territori, amb un èmfasi especial als espais que integren la Xarxa de Parcs Naturals.

Les unitats mòbils també realitzen tasques de detecció i seguiment de columnes de fum des de punts de guaita ubicats a llocs estratègics, amb guaites que amplien i donen informació de qualitat, especificant la localització i les característiques de les columnes de fum. Els guaites complementen els avisos, sovint poc concrets que reben els mitjans d’extinció procedents de particulars i altres fonts, estalviant-ne així desplaçaments innecessaris.

En funció del risc en cada moment, i en coordinació amb la resta d’entitats relacionades amb la prevenció i extinció d’incendis forestals, es dona més prioritat a les tasques d’informació i vigilància segons la situació de risc diari.

En aquesta edició, els mitjans humans de l’PVI el constitueixen 262 persones, de les quals 36 són vigilants situats en 18 punts fixos, 186 informadors amb vehicle per recórrer la zona assignada, 34 operadors de telecomunicacions i sis responsables de control.