Debat ciutadà sobre el PDU metropolità
La jornada participativa es va celebrar al Prat.

El Prat de Llobregat ha acollit una jornada de participació ciutadana amb l’objectiu de donar veu a la gent i ajudar a divulgar els continguts del PDU (Pla Director Urbanístic) metropolità. Els ciutadans i ciutadanes van poder contrastar, debatre i fer aportacions a les propostes del futur Pla. Aquesta jornada participativa correspon a l’àmbit del Delta del Llobregat i el continu urbà. Formen part d’aquest territori un total de 36 municipis, entre ells Gavà.

El PDU metropolità vol donar, des de l’urbanisme, respostes a les necessitats actuals de la població, de les ciutats i pobles, i del territori en general, apostant per un model de desenvolupament sostenible, equitatiu i cohesionat.

Es tracta de la segona sessió d’una sèrie de trobades que es duran a terme al llarg de tot el trimestre a tot l’àrea metropolitana de Barcelona. La primera sessió es va dur a terme el passat 25 de setembre en el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, amb la participació de més de 60 persones.

Eixos temàtics del PDU metropolità

• La infraestructura verda: Formada per espais verds i blaus, d’alt valor ecològic, proporciona beneficis ambientals a la població i, per aquesta raó, és una eina clau de la planificació del territori.

• La cohesió social: Per a construir una metròpolis diversa i complexa, cal parar esment a les situacions de desequilibri i facilitar l’ús racional i just dels recursos del territori (equipaments, espais lliures i habitatge).

• El cicle de l’aigua i energia: Les matèries primeres, els aliments, l’aigua i l’energia són fluxos que entren i surten cada dia de la ciutat i permeten el seu bon funcionament. Millorar l’eficiència dels cicles i tancar-los minimitzarà els impactes ambientals.

• La mobilitat sostenible: Plantejar una mobilitat activa i sostenible pot ajudar a reducir l’impacte ambiental del transport de persones i mercaderies, al mateix temps que pot ajudar a millorar els espais de relació social.

• El desenvolupament socioeconòmic: Millorar la competitivitat dels teixits residencials i d’activitat econòmica pot contribuir a impulsar un desenvolupament equitatiu, divers i resilient. Així mateix, pot potenciar la metròpolis com un territori en el qual pugui créixer una economia de petita i gran escala.

• La governança metropolitana: Redefinir el planejament urbanístic és necessari per a millorar la qualitat de vida de la metròpolis. Cal adequar-ho a les actuals necessitats urbanes, ambientals, socials i econòmiques, i reforçar la solidaritat entre els 36 municipis de l’àrea metropolitana.