Dipositiu especial a la carretera
Dipositiu especial a la carretera

Aquest darrer cap de setmana de juliol, en què sortiran de l’àrea metropolitana de Barcelona 475.000 vehicles (un 2% més que el 2019), també s’establiran mesures especials de circulació, ordenació i regulació per tal d’augmentar la capacitat viària i minimitzar possibles retencions. La mobilitat d’aquest cap de setmana serà intensa i es registraran congestions semblants a les dels caps de setmana anteriors d’aquest mateix mes. En aquest sentit, concretament en l’operació sortida les retencions més importants es concentraran a la confluència de la C-33 amb l’AP-7 a Parets del Vallès i també a l’enllaç de l’AP-7 i la B-23 al Papiol.

Les mesures especials que s’habilitaran al cap de setmana inclouen carrils addicionals en sentit contrari a l’habitual a l’AP-7 nord i sud i a la C-32 nord i sud, inversió de prioritats en rotondes, carrils d’incorporació i també dispositius de senyalització abalisats amb cons. Amb la mateixa finalitat, l’SCT ha establert també per aquest cap de setmana una sèrie de restriccions a la circulació de vehicles pesants. Entre d’altres, cal destacar que els camions de més de 7,5 t tenen restringida la circulació a l’AP-7 diumenge entre les 17 h i les 22 h. A més, divendres a la tarda, a l’AP-7 entre l’antic peatge de la Roca i l’antic peatge de Martorell es limita la velocitat dels vehicles pesants a 80 km/h que hauran de circular pel carril de la dreta i sense fer avançaments, i en el tram entre Vila-seca i Ulldecona hauran de circular pel carril dret i sense fer avançaments.

Així mateix, l’SCT continuarà promovent informació viària a través dels panells de missatgeria variable i d’equips de senyalització mòbils a peu de carretera i indicarà en punts de convergència de dues vies i enllaços, les rutes menys congestionades per tal que els conductors i conductores puguin prendre la decisió ja amb el viatge iniciat. A més, l’SCT manté el suport de grues a l’AP-7 en el tram de més intensitat viària comprès entre la Roca del Vallès i Martorell. També se seguirà incidint en l’increment de la vigilància i inspecció viària de l’AP-7, tant des dels mitjans aeris de l’SCT com amb els equips mòbils d’informació viària (EMIV).

Trànsit fa una crida a no relaxar-se a la carrereta durant l’agost i recorda que l’alcohol i les drogues són incompatibles amb la conducció