Dues iniciatives de Gavà per fer front a la pandèmia, al Banc de Bones Pràctiques dels governs locals
Dues iniciatives de Gavà per fer front a la pandèmia, al Banc de Bones Pràctiques dels governs locals

L’Ajuntament de Gavà ha estat reconegut per la innovació i qualitat de dues iniciatives que s’han incorporat com a bones pràctiques al Banc de Bones Pràctiques impulsat per la Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals per promoure la millora i la innovació en els governs locals.

Aquest espai, que detecta, recull i difon bones pràctiques sobre polítiques locals d’interès per als municipis catalans, enguany ha valorat les actuacions municipals que hagin respost de forma àgil i eficient als reptes de la pandèmia de la COVID-19.

Es tracta de Gavà t’ajuda, el servei d’assistència i voluntariat posat en marxa durant els mesos de confinament arran de la pandèmia, i Gavà Impulsa, plataforma web de consulta per a comerços, emprenedors i empreses. Han rebut el reconeixement de bona pràctica i pràctica significativa, respectivament.

Servei d’assistència i voluntariat durant la pandèmia

El servei “Gavà t’ajuda” ha estat reconegut com a bona pràctica. Aquesta és una iniciativa que ha permès donar suport a diferents col·lectius, com ara persones grans o amb problemes de mobilitat i salut, que poguessin quedar desateses durant la pandèmia, especialment durant la primera etapa, marcada pel confinament domiciliari.

D’entrada, des de l’Ajuntament de Gavà es va dissenyar com a base un servei telefònic que permetia atendre a domicili necessitats materials (aliments, medicaments i productes bàsics) per part de voluntaris. També va servir per fer petits encàrrecs a aquestes persones, com per exemple, portar la bateria del mòbil a un familiar hospitalitzat, recollida de medicaments al CAP o hospital, llençar escombraries, etc.

 A aquesta primera iniciativa, s’hi van incorporar progressivament altres serveis per fer front a altres necessitats derivades del confinament per la pandèmia

Plataforma web de consulta per a comerços, emprenedors i empreses

El portal web Gavà Impulsa, reconegut com a pràctica significativa, té com a objectiu canalitzar totes aquelles iniciatives i oferta de prestacions, formacions i activitats fruit de la forta transformació digital i pas al món online de les administracions públiques, un canvi que en bona part ha estat accelerat per la pandèmia de COVID-19.

 El format del portal permet, d’una banda, la creació de contingut periòdic de manera senzilla i fer-ne difusió ràpida d’aquest, servint així com una eina que ofereix el millor suport telemàtic per resoldre els dubtes i necessitats de la ciutadania en temes d’empresa, emprenedoria i treball, donant suport a un teixit econòmic que s’ha vist afectat per la pandèmia i potenciant les oportunitats de creixement als comerços i empreses de proximitat de la ciutat.

Després de la seva implementació, el portal web Gavà Impulsa s’ha convertit en una eina d’intens ús per part del personal del servei d’estratègia econòmica, treball i promoció, rebent actualitzacions diàries, i adaptacions i millores periòdiques. Per tant, s’ha convertit en una eina per la transformació de la forma de treballar les fonts d’informació, traslladar els coneixements a eines de treball i disposar d’una eina compartida i pròpia a disposició de les persones ateses.