Ecologistes reclamen la gestió correcta de l'aigua
Jaume Grau i Miquel Roselló.

UME, Quercus, Les Agulles i la Mata de Jonc, han redactat un manifest conjunt arran l’adhesió per part de l’ajuntament de Gavà a la carta de principis de “Water Wise Cities” assegurant que “no compleix ni un dels requisits per fer-ho”.

Des de Les Agulles, Jaume Grau, precisa que “més enllà de la declaració d’intencions de l’alcaldessa a la cimera del clima, on assegurava que cal actuar contra la preocupant situació actual i amb la qual cosa coincidim al 100%, la realitat és ben diferent perquè hi ha greus deficiències en temes, com el de la gestió de l’aigua, que fa anys que denunciem especialment a la problemàtica de les rieres, que haurien de ser font de vida quan plou però que acaben formant part del sistema de clavegueram, ja que Gavà no disposa d’un sistema diferenciat de clavegueram per a les aigües pluvials de les residuals, com si tenen altres municipis propers, fet que fa que quan plou molt, la depuradora es col·lapsi i les aigües residuals s’aboquen a les rieres, amb un fort impacte ambiental provocant que, també, s’hagi de prohibir el bany a la platja”.

També s’esmenta que, per la manca d’una xarxa diferenciada, Gavà no pot utilitzar al 100% aigua reciclada per a la neteja i el reg i que només es fa servir en unes poques parcel·les.

El manifest també denuncia “el Pla de Ponent amb la construcció d’unes 5000 noves cases perquè entenen que suposa “la destrucció de la darrera via ecològica que uneix el Parc del Garraf amb la zona protegida del Delta i implica “cobrir de formigó 75 hectàrees de sòl que no podran absorbir l’aigua de pluja, empitjorant la problemàtica de la riera amb les aigües residuals, i augmentant el risc d’inundacions . El ecologistes també consideren que “hi haurà manca de serveis per fer front a les necessitats dels 12000 nous veïns, especialment pel que fa a la mobilitat, ja que el transport privat serà el principal mitjà de transport”.

Miquel Roselló, de la Mata de Jonc, considera que “Gàvà ja suporta prou taxa de contaminació amb l’abocador del Garraf i l’aeroport raó per la qual cal consevar, sigui com sigui, el que queda de pulmó verd”. Segons Roselló, en referència al Pla de Ponent, “no podem posar formigó on ara hi ha muntanya, foradanant el subsòl, malmetent els aqüífers que ara tenim”.

Les entitats remarquen que “aquesta és una nova mostra de la hipocresia persistent de l’ajuntament amb la seva política mediambiental, que consisteix en una de propaganda en què diu que vetlla per la protecció de l’entorn natural quan en realitat promou projectes i polítiques altament lesives del mateix”.

Finalment, les entitats denuncien que L’ajuntament ha bloquejat la participació de la ciutadania en el govern de la ciutat en temes mediambientals, ja que el Consell Municipal per al Medi Ambient i la Sostenibilitat s’ha tancat i no se n’ha celebrat cap reunió des de fa més d’una dècada.