El Corriol camanegre recupera la seva presència al Delta
Posta d'ous de corriol camanegre

La presència del corriol camanegre, una au protegida, comença a recuperar-se al Delta, a la qual cosa han contribuït les mesures de protecció dels hàbitats naturals implementades pel Consorci dels Espais naturals del delta del Llobregat.

Els censos que realitza el personal del Consorci cada temporada de cria, de l’1 de març al 31 de juliol,  ofereixen alguns signes de consolidació de la tendència a la millora que ha experimentat l’espècie en els últims cinc anys. Per tant, s’hauria començat a revertir la tendència a la baixa d’aquesta espècie al Delta, que s’havia produït des dels anys 80 del segle XX, a causa de l’ampliació de les infraestructures de l’entorn i el seu impacte sobre el medi natural o l’ús social de les platges, entre d’altres factors.

Aquest any 2022, el Corriol camanegre (Charadrius alexandrius), espècie emblemàtica del litoral del Delta, ha augmentat lleugerament la seva població reproductora. Enguany, s’han detectat 14 parelles reproductores, front a les 10 de la temporada passada. Tots els nius s’han localitzat a les platges protegides del litoral del Prat, entre les desembocadures del Riu i l’estany de la Ricarda.

Les platges són l’hàbitat d’aquest petit ocell, catalogat com a vulnerable i, per a la recuperació del qual s’estan aplicant des de fa anys tota una sèrie de mesures de  conservació. El corriol camanegre és un ocell limícola estival associat als ambients litorals, que viu i cria a les platges, on troba aliment i tranquil·litat.

La posta d’ous la fa a l’abril i maig i, en ocasions, fa segones postes durant el més de juny. És una au protegida per les normatives europees i el Consorci dels Espais Naturals del Delta del Llobregat treballa per recuperar la seva presència a les platges.

Les mesures de protecció afavoreixen la recuperació de l’espècie

.Una de les més importants és restringir l’ús públic en alguns trams de platja, ja que la presència de visitants destorba la tranquil·litat que necessiten els corriols per reproduir-se i alimentar-se, almenys durant la primavera i l’estiu. Amb aquest objectiu, des de l’any 2021, es manté tancat l’accés públic a la platja del Remolar de Viladecans durant el període de nidificació de la fauna litoral, de l’1 de març al 31 de juliol.

Per assegurar l’èxit reproductor, es col·loquen gàbies protectores al voltant dels nius, les quals eviten la pèrdua de les seves postes a mans de depredadors naturals com les guineus, els senglars, els gavians o les garses. Aquestes gàbies permeten als exemplars adults de corriol camanegre entrar i sortir del niu per covar els ous, alhora que impedeixen l’accés dels depredadors.

A les platges protegides on es permet l’ús públic, la mesura de gestió de l’hàbitat més eficient és netejar de forma manual la sorra, per afavorir la presència d’elements orgànics que serveixin d’aliment als corriols i a altres ocells marins. Així es conserva,  no només l’hàbitat de cria a la platja amb la seva vegetació típica, sinó també la zona d’alimentació que se situa en el trencant de les onades.